Kemiske eksperimenter vedrørende sortkrudt og dets bestanddele | VG3

Projecter »

4094
Projekt
Kemiske eksperimenter vedrørende sortkrudt og dets bestanddele

Forsøg med salpeter
1. Påvisning af nitrat i kompost
2. Fremstilling af kaliumnitrat (salpeter)
3. Reaktion mellem kaliumnitrat og trækul samt mellem kaliumnitrat og svovl

Forsøg med svovl.
4. Fremstilling af svovl fra svovlkis
5. Fremstilling af svovl fra fixersalt
6. Opvarmning af svovl

Forsøg med trækul
7. Fremstilling af trækul

Forsøg med sortkrudt
8. Fremstilling og afbrænding af sortkrudtblanding
9. Adskillelse af sortkrudtblanding i bestanddelene

Se hvert enkelt forsøg i de følgende sider.