Krudt og kugler | VG3

Krudt og kugler

Vi ved ikke med sikkerhed hvor krudtet blev opfundet, men vi ved, at kineserne kendte til det allerede omkring år 1000, hvor det blev anvendt i fyrværkeri og primitive ildvåben.

Krudt består af tre bestanddele – salpeter, svovl og trækul. Trækullet kunne fremskaffes overalt, men svovl og salpeter var vanskeligere at få fat på.

Opfindelsens geografiske placering hænger sikkert sammen med, at salpeteret kun forekommer naturligt i Kina og i Bengalen i Indien. Sidstnævnte blev verdens salpeterkammer.

Fag: historie og kemi gymnasier og hf.

Findes i: KeHiAT
Pages from nyhedsbrevjan07tilweb_img_7.jpg