Kviksølv i luft og vand | VG3

Projecter »

Kviksølv i luft og vand

Kviksølv kan transporteres langt på gasform i atmosfæren

IMG_2214.JPG

Kviksølv er et tungmetal og som andre tungmetaller er det giftigt. Fra hverdagen kender vi bedst kviksølv fra tandlægen, hvor kviksølv stadig indgår i plumper, og fra gammeldags termometre. Kviksølv er et sølvfarvet stof med høj overfladespænding. Ved stuetemperatur findes kviksølv på flydende form, hvilket gør det helt specielt i forhold til andre tungmetaller, der alle findes i fast form.

Man kan ikke se det, men faktisk vil kviksølv begynde at fordampe så snart det eksponeres til luft. Det vil sige, at hvis man har kviksølv der er eksponeret til luft, ved man, at det også findes på gasform i luften omkring en. Kviksølv er det eneste tungmetal, der fordamper ved almindelige udendørs temperaturer og transporteres på gasform i atmosfæren. Derfor spredes det lettere end andre tungmetaller.

Her følger en kort gennemgang af de forskellige former for kviksølv.

Uorganisk kviksølv
Kviksølv i atmosfæren og havet findes i tre forskellige uorganiske former:

  1. Kviksølv i dets elementære gasform (Hg0), det vil sige grundformen af kviksølv. Denne form for kviksølv er ikke særligt reaktivt eller vandopløseligt og bliver derfor længe i atmosfæren.

  2. Kviksølv i en oxideret gasform (HgII), hvor det er bundet til et andet stof (et eksempel kunne være HgBr2 eller HgCl2). Denne form af kviksølv er langt mere opløselig i vand end den elementære form. Det betyder, at oxideret kviksølv optages i den vanddamp, der findes i atmosfæren. Det kan forsvinde fra atmosfæren via nedbør (våddeposition), eller det kan afsættes direkte, når det rammer overfladen (tørdeposition).

  3. Kviksølv på partikulær form (HgP), det vil sige bundet til partikler i luften.

omdannelser.jpg

De tre former for uorganisk kviksølv, der findes i atmosfæren, kan omdannes frit imellem hinanden. Det sker dog ikke med samme reaktionshastighed, og oxidationen fra Hg0 til HgII er den vigtigste af de kemiske reaktioner der finder sted imellem de tre former.

Organisk kviksølv
I havet findes der to typer organisk kviksølv:

  1. Methylkviksølv (forkortet MeHg): CH3Hg+

  2. Dimethylkviksølv: CH3HgCH3

For mennesker og dyr er den organiske form for kviksølv (methylkviksølv) den farligste, fordi det er denne form for kviksølv, som optages i fødekæden.

Luftcontainer2.jpg

Ombord på Vædderen blev der kun målt kviksølv i luften og kun i de to former Hg0 og gasformigt HgII.