Kviksølv i Nordøstgrønland | VG3

Projecter »

4122
Projekt
Kviksølv i Nordøstgrønland

Vi ser her på aktuelle målinger af kviksølv (Hg) og ozon (O3) ved Station Nord. Data for den seneste måned findes her:

http://www2.dmu.dk/atmosphericenvironment/byer/forside.htm

Klik på’Station Nord’. Du kan skifte mellem tabel og grafer nederst i vinduet.

Spørgsmål

  1. Beskriv variationer af Hg- og O3-koncentrationen for den aktuelle måleperiode.
  2. Kopier de målte koncentrationer af Hg og O3fra tabellen og plot dem mod hinanden i Excel. Er der en signifikant sammenhæng? Hvorfor?
  3. Tabellen viser også målinger af CO, NO2 og NOx. Hvad er grunden til, man måler koncentrationen af disse stoffer sammen med Hg og O3?
  4. Hvorfor er koncentrationen af HgII kviksølv særlig høj i Arktis på bestemte årstider?