Kviksølv i byen og på det åbne hav | VG3

Projecter »

4122
Projekt
Kviksølv i byen og på det åbne hav

I Excel-filen Perth findes der 2-timers middelværdier for Hg0 (også kaldet Gaseus Elemtary Mercury, GEM) og HgII (også kaldet Reaktive Gaseous Mercury, RGM) fra målinger i og uden for byen Perth, som ligger på Australiens syd-vest kyst. Data målt mens Vædderen lå i havn er mærket ”Perth” mens data målt under sejladsen ud af havnen og ud på det åbne hav er mærket ”Hav”.

Plot data for Hg0 og HgII mod tiden (kolonnen ”Tid”).

Spørgsmål

  1. Hvad sker der med de to typer af kviksølv når skibet forlader Perth?
  2. Hvad er forskellen på koncentrationerne i Perth og ude på havet?
  3. Hvorfor ser vi denne forskel? Hvilke kilder er det ene sted, men ikke det andet?
  4. Hvordan følges koncentrationen af de to typer kviksølv ad i Perth og udenfor Perth
  5. Hvorfor tror du, der er en forskel i den måde de to typer kviksølv opfører sig i forhold til hinanden?