Henrik Skov | VG3

Henrik Skov

Henrik Skov er seniorforsker på DMU AU og forsker i spredning af kviksølv i atmosfæren.

e-mail hsk@dmu.dk

Henrik Skov er projektleder for det gennemgående projekt 'Den globale fordeling af kviksølv i troposfæren'. Under Galathea 3 Ekspeditionen sejlede han med på togtbenene København-Tórshavn og St. Croix-Boston.

Projktet Den globale fordeling af kviksølv i troposfæren er beskrevet i bogen fra Dansk Ekspeditionsfond ’Galathea 3 2006-2007’.

Til daglig er Henrik Skov ansat som seniorforsker i Afdeling for Atmosfærisk Miljø (ATMI) ved Danmarks Miljøundersøgelser under Aarhus Universitet (DMU AU). Her er han sektionsleder for Arktisk og Global luftforurening. Henrik Skov forsker i atmosfærens indhold af tungmetaller samt deres kilder, dræn og transportveje.

Find Henrik Skov på DMU AU med publikationer og cv.

Projects

Grønland.jpg

Kviksølv er det eneste tungmetal, der fordamper ved almindelige udendørs temperaturer. Det spredes let og er giftigt.