Kemisk forår på Station Nord | VG3

Projecter »

Kemisk forår på Station Nord

Når polarmørket brydes af den første forårssol afslører målingerne et mærkeligt fænomen: ”Brom eksplosion”

St Nord.jpg

Kun 933 km fra Nordpolen ligger Station Nord (81°36' N 16°40' V). Det er den nordligst beliggende fast bemandede lokalitet på Grønland. Det er en militær station, men der bliver også foretaget videnskabelige målinger. Der bliver bl.a. løbende målt Hg0, O3 og brom-forbindelser.

St Nord 2.jpg

Når polarmørket brydes af den første forårssol, afslører målingerne et mærkeligt fænomen: ”Brom eksplosion”. Reaktionen mellem ozon (O3) og brom (Br) i havsalten på overfladen af havisen skubbes i gang af solens stråler, og der frigives en stor mængde brom til luften i form af Br-radikaler. Det har betydning for nedfaldet af kviksølv. Brom oxiderer Hg0 som er blæst til Arktis fra industrialiserede områder. Der dannes HgII som nemt afsættes i miljøet. Det hele sker meget hurtigt. I løbet af et halvt døgn forsvinder Hg0 fuldstændig fra luften, men man kan observere en kraftig stigning i HgII. Det kaldes for atmosfæriske fjernelsesepisoder (på engelsk: Atmospheric Mercury Depletion Events, AMDE).

Når havisen smelter senere på sommeren, og lufttemperaturen stiger, afgives mindre Br og AMDE stopper. Under AMDEs finder man forhøjede koncentrationer af Hg0 i sne i Arktis og det er blevet foreslået, at den direkte konsekvens af AMDEs er en akkumulation af kviksølv i Arktis, der er højere end på andre breddegrader. Der er dog stadig usikkerhed omkring betydningen af nedfaldet, da der også er målt høje reemissioner fra sneen gennem forår og sommer i de arktiske områder.

St. Nord tidsserie.jpg

Her ses ozon- og kviksølvmålinger foretaget over årene 1999-2001. Man ser, hvordan koncentrationen af de to stoffer ozon og Hg0 (på engelsk: Gaseus Elementary Mercury, GEM) varierer over årene og hvordan begge stoffer falder i deres koncentration hvert forår. Fra Skov et al. (2004).