Kviksølvmodellering | VG3

Projecter »

4122
Projekt
Kviksølvmodellering

Her ser vi på modelberegninger af Hg-koncentrationen over Arktis. Vi undersøger, om der er en sammenhæng mellem koncentrationerne af Hg og BrO i atmosfæren.

Hg-koncentrationer over Arktis fra modellen 'Danish Eulerian Hemispheric Model' (DEHM) kan hentes her:

April 2003 April 2004 April 2005 April 2006 April 2007
August 2003 August 2004 August 2005 August 2006 August 2007Der er et kort for hvert forår (april) og efterår (august-september) i perioden 2003-2007. Kortene viser den samlede koncentration af HgII (også kaldet RGM) og partikulært kviksølv.

Spørgsmål

  1. Hvordan ændrer Hg-koncentrationen sig over Arktis fra forår til efterår?
  2. Sammenlign Hg-koncentrationer over Arktis for forskellige år - hvordan varierer Hg-koncentration fra år til år?Kort over BrO-koncentrationen målt fra satellit kan findes her:

http://www.iup.uni-bremen.de/doas/scia_data_browser.htm

Vælg BrO og Northern Hemisphere, dernæst kan du se BrO-koncentrationen som daglige, månedlige eller årlige middelværdier. Bemærk at koncentrationerne af BrO er målt gennem hele luftsøjlen.

Spørgsmål

  1. Hvor og hvornår ses de højeste koncentrationer af BrO?
  2. Er der generelt en sammenhæng mellem BrO- og Hg-koncentrationen over Arktis? Hvorfor?