Høje koncentrationer langs Afrikas kyst | VG3

Projecter »

4122
Projekt
Høje koncentrationer langs Afrikas kyst

I Excel arket Afrika findes der 2-timers middelværdier for kviksølv af typen Hg0. Rækkerne markeret med ”Case A” svarer til Case A på figuren herunder. Vinden kommer fra sydøst i Case A og fra syd i Case B.

Afrika_1.jpg

Prøv at undersøge, hvor i Afrika der var skovbrande på det tidspunkt, Vædderen sejlede langs med kysten. Dette gøres ved at gå ind på siden:

http://firefly.geog.umd.edu/firemap/

I højre panel vælges ”Custum” og datoerne fra 2006-10-06 til 2006-10-12 og herefter ”Update”. Zoom nu ind på det sydlige Afrika, så det passer med figuren ”Afrika”, hvor du kan se, hvor høje værdierne af kviksølv målt på skibet var.

Spørgsmål

  1. Hvilken case har de største Hg0 værdier?
  2. Hvis du sammenholder de givne vindretninger med det sted på Afrikas vestkyst, hvor du ser skovbrande, hvilke af de to cases fra skibet er så påvirket af kviksølv i røgen fra brandene?
  3. Svarer koncentrationen af Hg0 i den case, der ikke er påvirket af røgen, til den generelle baggrundskoncentration for den sydlige halvkugle på 1,3 ng/m3?
  4. Hvorfor er koncentrationen af Hg0 højere i luft, der indeholder røg fra skovbrande?
  5. Hvor stor en forskel er der i koncentrationen af Hg0 på det stykke, der er påvirket af skovbrande, og det andet stykke, der ikke er?