Konsekvenser af global opvarmning | VG3

Projecter »

Konsekvenser af global opvarmning

FNs klimapanel (IPCC) består af 2.500 forskere fra 130 lande.

FNs klimapanel (IPCC) består af 2.500 forskere fra 130 lande. Deres rapporter, som kommer hvert fjerde år, anses som det tætteste, vi kommer på sandheden om Jordens klima.

I den nyeste rapport fra februar 2007 er der enighed om, at den globale klimaforandring er en realitet. Og at de voldsomme ændringer i klimaet primært er på grund af et forhøjet indhold af drivhusgasser i atmosfæren – især CO2 fra afbrænding af kul, gas og olie.
Rapporten konkluderer følgende:
- Koncentrationen af CO2 i atmosfæren har ikke været højere i 650.000 år.
- Temperaturen vil stige mellem 1,4 og 5,8 grader i løbet af de kommende 100 år.
- Det meste af isen i Arktis vil smelte, havene vil stige mellem 18 og 59 centimeter eller måske mere
- Vejret vil over alt på kloden blive mere ekstremt.

Klimapanelet beskriver en række mulige scenarier for fremtiden

Scenarienavn Beskrivelse af de præmisser scenariet bygger på.
A1FI Meget hurtig økonomisk vækst
Verdens befolkningstal topper omkring år 2050
Hurtig introduktion af nye og mere effektive teknologier
Vægt på intensiv fossil energi
A2 Meget uensartet verden
Selvforsyning og bevarelse af forskelligheder
Fortsat vækst i befolkningstallet
Langsommere økonomisk vækst koncentreret i regionale centre
A1B Meget hurtig økonomisk vækst
Verdens befolkningstal topper omkring år 2050
Hurtig introduktion af nye og mere effektive teknologier. Ingen afhængighed af en bestemt energikilde - balance
B2 Vægt på lokale bæredygtige løsninger (økonomisk, socialt og miljømæssigt)
Fortsat, men lavere, vækst i befolkningstallet
Middel økonomisk udvikling
Langsommere og mere forskellige teknologiske løsninger
A1T Meget hurtig økonomisk vækst
Verdens befolkningstal topper omkring år 2050
Hurtig introduktion af nye og mere effektive teknologier
Vægt på intensiv fossil energi
B1 Introduktion af rene og ressource-effektive teknologier
Vægt på bæredygtige løsninger (økonomisk, socialt og miljømæssigt)
Verdens befolkningstal topper omkring år 2050Her ses en illustration af hvordan CO2 -niveauet og den globale overfladetemperatur vil udvikle sig i de forskellige scenarier (kilde IPCC):

skema1.jpgLæs mere om klimaet – og konsekvenserne af klimaændringer
http://www.dr.dk/Nyheder/Temaer/Oevrige_temaer/2009/Klima/Klima-baggrund...

Vandet stiger – hvor: http://www.dr.dk/Tema/vandetstiger/index.htm