Brændstoffer indeholder kulstof | VG3

Projecter »

4119
Projekt
Brændstoffer indeholder kulstof

Organisk materiale indeholder kulstof. Det er kulstoffet (C) , der omdannes til kuldioxid (CO2) ved en forbrænding. Man kan vise, at der er kulstof i fx brændstof ved at forstyrre en flamme, så forbrændingen bliver ufuldstændig og der kommer lidt sod.

Hold en hvid tallerken hen over en tændt flamme.

Nu kan man se det sorte kulstof – soden, der fremkommer når flammen ikke brænder ordentligt.

Prøv med flamme af forskellige brændstoffer – fx træ, stearin, gas, kul, sprit og petroleum.