Drivhuseffekt | VG3

Projecter »

Drivhuseffekt

Jordens atmosfære virker ligesom glasset i et drivhus.

Fig06.jpg

Jordens atmosfære virker ligesom glasset i et drivhus, der slipper solens stråler ind så de kan varme jorden, planterne og luften op. Men ligesom glasset i et drivhus kan Jordens atmosfære holde på varmen.

Det er den naturlige drivhuseffekt, der er skyld i, at vi har et behageligt klima her på Jorden. Jordens gennemsnitlige temperatur er i dag på + 14 grader. Uden den naturlige drivhuseffekt ville gennemsnitstemperaturen på Jorden være 33 grader koldere: -19 grader.

Den CO2 der er i vores atmosfære, er med til at holde på varmen. Det kalder man en drivhusgas. Der findes andre drivhusgasser end CO2 , det er fx vanddamp og gassen methan. Men CO2 er den drivhusgas, man taler mest om.

Når der kommer mere drivhusgas i atmosfæren, bliver atmosfæren bedre til at holde på varmen. Jorden bliver derfor varmere og klimaet forandrer sig.

Klimaforandringerne kan betyde:
- at isens udbredelse ved polerne bliver mindre (se http://galathea.dtu.dk/GE.html havis)
- at havet stiger, fordi isen smelter og varmt vand fylder mere end koldt vand,
- at vi får flere eksempler på ekstremt vejr fx orkaner, regnskyl, oversvømmelse og tørke,

Indenfor de sidste 150 år er menneskene begyndt at brænde rigtig meget kul og olie af og dermed sende meget CO2 ud i atmosfæren. Også andre drivhusgasser tilføres atmosfæren som resultat af menneskernes aktiviteter.

Vanddamp virker også som en drivhusgas, men der er ikke sket ændringer i mængden af vanddamp i atmosfæren, så vanddamp har ingen indflydelse på ændringerne i klimaet.

Vores atmosfære består primært af er kvælstof (N2 - 78 %) og oxygen (O2 - 21 %).

Fig06.jpg

De molekyler der virker som drivhusgas består af mere end to atomer. Drivhusgasserne optager den varmeenergi, der udstråler fra Jorden og udsender den bagefter i alle retninger. På den måde kommer en del af varmen tilbage til Jorden igen.

Se kredsløbet i powerpoint:
http://www.satelliteeye.dk/vg3-data/images/Drivhuseffekt.pps
http://www.satelliteeye.dk/vg3-data/images/Drivhuseffekt.ppt

Fig07.jpg
Se figuren her for et resume af alle processerneSe flere animationer her:

Drivhuseffekten (dansk): www.dr.dk/Nyheder/Infografik/2006/09/20125752.htm
www.kemin.dk/PublishingImages/VidenOm/Multimedie/20020701_drivhuset_v7.swf

Drivhuseffekten (engelsk): http://earthguide.ucsd.edu/earthguide/diagrams/greenhouse/index.html

Animation på norsk: http://ny.viten.no/vitenprogram/vis.html?prgid=uuid%3A555EB676-1F82-E409...