CO2 i havvand | VG3

Projecter »

CO2 i havvand

Der er CO2 i atmosfæren, men også havet. På Galathea 3 har et forskerhold målt mængden af CO2.

Fig08.jpg

Der er CO2 i atmosfæren, men også havet. Det er fordi, der sker en udveksling af CO2 mellem havet og luften. På Galathea 3 har et forskerhold målt mængden af CO2 i havet og luften hele vejen på Galatheas tur rundt om Jorden.

Der er en sammenhæng mellem koncentrationen af CO2 i luften og koncentrationen af CO2 i havvandet: Når CO2 koncentrationen i luften er højere end i vandet, vil havet optage CO2. Naturen prøver hele tiden at lave en slags balance – en ligevægt, kalder man det. Når koncentrationen i havet er højst, er det luften der vil optage CO2 fra havvandet. Denne sammenhæng kaldes for Henrys lov.

Når man skal måle, hvor meget CO2 der er opløst i havvandet, benytter man sig af Henrys lov. Man måler koncentrationen af CO2 i havvandet ved at måle hvor meget CO2, der er i luften i en lukket brusekabine, hvor der under hele turen blev pumpet havvand ind.

Fig08-2.jpg
Ved at måle CO2-koncentrationen i havvand på denne måde er dette kort fremkommet:

Selvom der er ligevægt med havvandet og luften lige over havvandet, kan der godt være forskel på koncentrationen af CO2 i den luft, der ligger højere oppe. Det er der flere faktorer, der har indflydelse på: Havets temperatur, vindens hastighed og dermed bølgerne. Læs mere om dette her: http://virtuelgalathea3.dk/node/568#

Indtil i dag har havet optaget ca. halvdelen af den ekstra CO2 vi mennesker har sendt ud i atmosfæren. Der er store mængder af kulstof i verdens oceaner – meget mere end der er i atmosfæren. Forskere på Galatheas projekt om kulstofkredsløb ville netop undersøge de mekanismer, der styrer havets optagelse af CO2.

Baggrunden for at havet kan optage de store mængder CO2 er både biologiske og fysisk-kemiske:
Så læs om den biologiske pumpe og den fysisk-kemiske pumpe i de næse afsnit.