Den biologiske CO2-pumpe i havet | VG3

Projecter »

Den biologiske CO2-pumpe i havet

Den biologiske forklaring på optagelsen af CO2, er havets alger.

Fig09.jpg

Den biologiske forklaring på optagelsen af CO2 er havets alger. De små alger i havet kalder man planteplankton. Planteplankton består af mange forskellige alger i mange forskellige former og størrelser. Fælles for dem alle er, at der sker fotosyntese

Fotosyntese: 6 CO2 + 6 H2O + lysenergi -> C6H12O6 + 6 O2

Se animation om fotosyntese med lyd her:
http://bioaktivator.systime.dk/fileadmin/filer/animationer/faerdige_vers...

Det vil sige, at algerne optager kuldioxid. Nogle af algerne (kiselalger) har også en lille kalkskal. Algerne skal bruge CO2 til at danne denne kalkskal.

Hver enkelt alge er så lille, at man skal bruge et mikroskop for at se den. Når der er mange alger sammen, kan man se det, det kender du måske fra stranden. Når der er rigtig mange alger (algeopblomstring) kan man se det med satellitbilleder fra rummet (link til projektet om sattelitbilleder - på vej).

Fig09.jpg
På dette satellitbillede kan man se algeopblomstringen (de røde områder) i de indre danske farvande.

Med Galathea 3 er flere områder undersøgt for alger. Se disse områder på: http://galathea.dtu.dk/GE.html. I ”Billedarkiv” nederst i højre hjørne kan du vælge ”Alger”. Her kommer en indholdsfortegnelse frem, så kan du vælge hvilket område, du vil se på.

Algeopblomstringer er vigtige for optagelsen og transporten af CO2 i havet. Langt de fleste alger bliver spist af dyr, der ved åndingen slipper CO2 fri igen. Men når der er mange alger samlet på ét sted - som ved algeopblomstringer - er der flere af dem, der ikke når at blive spist. De alger der ikke bliver spist, synker langsomt til bunds. Kiselalgerne med kalkskaller er tunge, så de synker hurtigst.

Der er desuden ophobet kulstof i afføring fra større dyr som fisk og muslinger, der lever af planktonalgerne. Denne afføring synker også til bunds.

På den måde føres en stor del CO2 med tiden helt ned på bunden af havet.

Det er det, man kalder den biologiske pumpe.

Den biologiske pumpe transporterer kulstof ned i dybhavet eller helt ned til bunden. Hernede kan kulstoffet blive i tusinder af år, inden det igen frigives som CO2.

Der er store forskelle på hvor og hvor effektivt den biologiske CO2-pumpe virker. Blandt andet kan mængden af næringsstof i vandet variere. Planteplankton har brug for næringsstoffer for at vokse. Næringsstoffet kommer nedefra, hvor der ikke er sollys nok til fotosyntesen. Algeopblomstring sker især de steder hvor varmt overfladevand bliver blandet med vand med næringsstof nedefra.