Klima i Danmark - Nu og i fremtiden | VG3

Projecter »

4119
Projekt
Klima i Danmark - Nu og i fremtiden

Tal for klimaet i København

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.
Temp. Cel. 0.1 -0.1 1.9 6.6 11.8 15.6 17.8 17.3 13.9 9.3 5.4 2.5
Nedbør mm 49 39 32 38 42 47 71 66 62 59 48 49


Disse tal stammer fra Geografforlagets hjemmeside. Tal fra DMI kan ses i linket her for København http://www.dmi.dk/dmi/klima_ref_kbh.htm

Fig17.jpg
Hydroterm figur fra København (kilde IPCC/DMI).
Sakset fra www.dmi.dk fra den klimarapport det internationale klimapanel (IPCC) udgav i februar 2007- om ændringer i Danmark:

DMI's beregninger med globale og regionale klimamodeller viser følgende generelle udvikling for klimaet i Danmark i 2100 i forhold til 1990 for A2- og B2-scenarierne:

 • - En stigning i den årlige middeltemperatur på 0,7 – 4,6° C. Opvarmningen er størst om natten. Der er kun lille forskel på temperaturstigningen sommer og vinter.
 • - En moderat stigning i vinternedbøren (120 – 140 % af den nuværende nedbør) og formentlig et mindre fald i sommernedbøren (75 – 90 % af den nuværende nedbør).
 • - En tendens til flere episoder med meget kraftig nedbør, især om efteråret. Størrelsen af den kraftigste dagnedbør stiger med 20 % eller mere.
 • - I vækstsæsonen længere perioder uden nedbør (øget tørkerisiko). Fordampningen stiger 0 – 6 %.
 • - Jordfugtighed aftager, især i forårs- og sommermånederne.
 • - En tendens til generel stigning i vinde fra vestlige retninger samtidig med at stormbanerne over Nordatlanten antagelig rykker lidt mod øst fører til en lille stigning i stormaktivitet over Danmark og de tilstødende farvande.
 • - En maksimal vandstandsstigning ved Vestkysten i A2 scenariet på mellem 0,6 og 0,9 m, som er summen af en stigning på 0,3 m, som skyldes ændringer i vindretning og stormstyrke, og en global havniveaustigning på 0,3 – 0,6 m.


Spørgsmål

 • - Benyt klimapanelets oplysninger ovenfor til at lave en hydrotermfigur, der viser hvordan klimaet kan blive i Danmark (København) i år 2100.

  (Skriv tallene ind i Excel - lodret. Vælg guiden Diagram (symbolet med søjlerne). Vælg Brugerdefinerede typer og Kurve - søjle på to akser. Herefter kan I prøve forskellige muligheder for design af jeres hydrotermfigurer).

 • - Sammenlign den hydrotermfigur I har lavet med andre hydrotermfigurer – fx i et atlas, og find en by, der minder om København i 2100 - helst en by i kender en smule til, så I kan beskrive klimaet. Hvilken by fandt i?
 • - Beskriv byens nuværende klima i forhold til København i dag. Beskriv hvad klimaforandringerne kan komme til at betyde for København?