CO2 i atmosfæren | VG3

Projecter »

CO2 i atmosfæren

CO2 er en luftart, som man hverken kan se eller lugte.

Fig 02.jpg

CO2 er en luftart, som man hverken kan se eller lugte. CO2 – eller kuldioxid – består af grundstofferne kulstof (C) og oxygen (O). Et CO2-molekyle består af et kulstofatom og to oxygenatomer.

Der er kun en bestemt mængde kulstof på Jorden. Det kulstof, der er her, indgår i et kredsløb, ligesom mange andre stoffer på Jorden.

Fig03-co2-4.jpg

At kulstoffet indgår i et kredsløb betyder at kulstofatomerne bliver brugt igen og igen. Fx vil et kulstofatom i et CO2-molekyle senere kommer til at være en del af det træ, der har optaget CO2-molekylet. Når træet bliver brændt kommer kulstofatomet til at være en del af et nyt CO2-molekyle – og så videre.

Om kulstoffets kredsløb, se i powerpoint her: http://www.satelliteeye.dk/vg3-data/Kulstof.ppt

Fig04a.jpg
Fig04b.jpg
Fig04c.jpg
Fig04d.jpg

Kulstof findes i atmosfæren som luftarten CO2. Mængden af CO2 i atmosfæren har ændret sig gennem de sidste mange millioner år. I dag er koncentrationen af CO2 højere end den har været i de sidste 650.000 år.

Fig05-2.jpg

I løbet af de sidste 150 år er mængden af CO2 i atmosfæren steget.

Stigningen af CO2 i atmosfæren skyldes især, at vi mennesker brænder kul og olie af for at få energi til blandt andet el, transport, varme og produktion.

Ved afbrænding kræves oxygen. Og ved afbrænding af både kul og olie er slutprodukterne CO2 og vand:

Fx afbrænding af benzin: C9H20 + 14 O2 -> 9 CO2 + 10 H2O

Så når vi tænder for strømmen til computeren eller skrivebordslampen, er vi med til at sende CO2 ud i vores atmosfære, fordi der som regel brændes kul eller olie af for at lave strøm..