Døgnvariationer af nogle typer kviksølv | VG3

Projecter »

4122
Projekt
Døgnvariationer af nogle typer kviksølv

Hg0 har en levetid i atmosfæren på mange måneder, mens HgII deponeres langt hurtigere på jorden eller havets overflade - ofte inden for timer til dage.

Plot vha. Excel-filen Diurnal-variations henholdsvis Hg0 (også kaldet Gaseus Elemtary Mercury, GEM), HgII (også kaldet Reaktive Gaseous Mercury, RGM) og solindstråling mod tiden (kolonnen ”tid”).

Spørgsmål

  1. Beskriv hvilken sammenhæng du ser imellem de tre variable over tid.
  2. Hvorfor er der forskel på den måde solindstrålingen påvirker de to typer kviksølv?
  3. Nævn en kemisk reaktion der kan omdanne Hg0 til HgII. Hvilke faktorer er nødvendige, for at reaktionen kan finde sted?
  4. Hvorfor ser man udsving i koncentrationen af HgII, når solen skinner, og der dermed dannes nyt HgII, men ikke i Hg0, når det fjernes under omdannelsen til HgII?
  5. Hvordan fjernes HgII fra atmosfæren igen?