4. Analyser af to udvalgte familiers (Hisan- og Tray) husholdninger på Bellona | VG3

Projecter »

4. Analyser af to udvalgte familiers (Hisan- og Tray) husholdninger på Bellona

Opgaven består at tre del-spørgsmål

  • Beregn først gennemsnitsstørrelsen for husstandene og befolkningstætheden på Bellona.
  • Beskriv de to husstande med udgangspunkt i ovenstående informationer.
  • Diskuter forskelle mellem de to husstande

Ditriktsopdeling-1000.jpg

Bellonas Distriksopdeling:
Antal hus-stande Antal personer Gns.antal per/husstand
Areal (ha)

Total:
Areal (ha)

Opdyrket areal (fødevarer)
Befolknings-tæthed (pers/total areal, ha) Befolknings-tæthed per opdyrket areal (pers/fødevareareal, ha)
Sa’aiho
39
195
256
37
Ghongau
37
545
1034
124
Matangi
27
121
333
10
Bellona (total)
203
861
1623
171

To husstands eksempler:

2hisan_og_datter_teanjeika.jpg
3john_tay_006.jpg
4hisans_hustru_courage_med_barnebarn.jpg

Hisan’s hustand:

5image003.jpg

På satellitbilledet til højre er hhv. hus og marker for Hisan’s husstand markeret.Hisan Afgrøder Geo-koordinater
Hus 159°45’32’’ E; 11°16’27’’ S
Mark 1 Vandmelon, majs, bønner 159°45’41,5’’ E; 11°16’32,5’’ S
Mark 2 Sødekartofler 159°45’37’’ E; 11°16’33’’ S
Mark 3 Sødekartofler, bananer 159°45’38’’ E; 11°16’35’’ S
Mark 4 Sødekartofler, vandmelon, yams, majs 159°45’35,5’’ E; 11°16’35’’ S
Mark 5 Taro, bananer 159°45’32,8’’ E; 11°16’34,5’’ S
Mark 6 Yams, taro,bananer 159°45’33,4’’ E; 11°16’33,3’’ S
Mark 7 Kassava, sødekartofler, papaya, bananer, vandmelon, yams, tomater 159°45’32,2’’ E; 11°16’31’’ S

I tabellen ovenfor er angivet hvilke afgrøder der dyrkes på de respektive marker – som angivet dyrkes der ofte flere afgrøder på samme mark (’mixed cropping’).
Desuden er geo-koordinater for husstandens hus og de enkelte marker angivet.

Hisan’s familie:
Personer til stede (Residents - de facto)Navn

Køn

Relation til Husstand

Ægteskabs status

Alder

Uddannelses niveau

Hisan Temeenga

m

Husstands overhoved

Gift

72

Voksenuddannelse

Courage

k

Hustru

Gift

57

6. klasse

Noah

m

Søn

Ikke gift

26

Gymnasium

Buka

m

Søn

Ikke gift

23

6. klasse

George

m

Svigersøn

Gift

-

Voksen uddannelse

Paieke

k

Søn

Skilt

30

6. klasse

Ellen

k

Datter

Gift

34

6. klasse

Teangeika

k

Datter

Gift

34

6. klasse

Emma

k

Datter

Ikke gift

28

6. klasse

Tipaika

m

Barnebarn

Ikke gift

16

6. klasse

Cyrine

k

Barnebarn

Ikke gift

5

Ingen

Taupongi

m

Barnebarn

Ikke gift

5

Ingen

Haikiu

m

Barnebarn

Ikke gift

5

Ingen

Soul Tanga

m

Barnebarn

Ikke gift

10

Ingen

Apeika

k

Barnebarn

Ikke gift

13

Ingen

Desmond

m

Barnebarn

Ikke gift

10

Ingen

Paul

m

Barnebarn

Ikke gift

10

6. klasse

Fordele og ulemper ved at bo på Bellona
Rangordnet 1-3 efter betydning

Fordele (1) Fordele (2) Fordele (3) Ulemper (1) Ulemper (2) Ulemper (3)
Vi producerer vores egen mad Picnic (?) Deltage i sport – det sociale samvær Når folk drikker (f.eks. importeret øl) er der for meget larm, og folk bander og bliver ophidset Dårligt vejr – cykloner Usikker fødevareforsyning (import)

Hisan’s familie har kun sjældent råd til at købe ris og andre importerede fødevarer – og er derfor en af de husstande som stadig har en høj grad af selvforsyning.

John Tay’s husstand:

6image005.jpg

I tabellen nedenfor er angivet hvilke afgrøder, der dyrkes på de respektive markerDer dyrkes ofte flere afgrøder på samme mark (’mixed cropping’).
Desuden er geo-koordinater for husstandens hus og de enkelte marker.

John Tay Afgrøder Geo-koordinater
Hus
159°49’49’’ E; 11°18’34’’ S
Mark 1 Bananer, yams, taro 159°50’5,5’’ E; 11°18’40,5’’ S
Mark 2 Majs, sødekartofler 159°50’4,5’’ E; 11°18’40,5’’ S
Mark 3 Taro, yams, bønner, kål, bananer 159°49’53,5’’ E; 11°18’28,5’’ S
Mark 4 Kassava, sødekartofler, kål, yams, taro, bananer 159°49’48,5’’ E; 11°18’30,5’’ S
Mark 5 Sødekartofler, majs, vandmelon 159°49’46’’ E; 11°18’34,5’’ S

John Tay’s familie
Personer til stede (Residents - de facto)

Navn Køn Relation til Husstand Ægteskabs status Alder Uddannelses niveau Årsag til tidl. ophold i Honiara
John T. Taugenga m Husstands overhoved Gift 64 6. klasse Har boet hos familie

Nita

k Hustru Gift 53 6. klasse Helbred – hospital

Baiabe

m Datter Ikke gift 34 Gymnasium Har boet hos familie

Tiahana

k Adaptivbarn Ikke gift 8    

Brian

m Søn Gift 30 Gymnasium Arbejde

Rosse

k ‘andet’ Gift 27 Gymnasium Helbred – hospital

Susi

k Datter Gift 25 Gymnasium Helbred – hospital

Husstands medlemmer som er midlertidigt fraflyttet (Non-residents):

Navn Køn Relation til Husstand Ægteskabs status Alder Uddannelses niveau Nuværende bosted Årsag
Holland m Søn Ikke gift 22 Universitet Fiji Uddannelse
Morgan m Søn Ikke gift 32 6. klasse Honiara Arbejde
Leslie m Søn Ikke gift 29 Mellemlang uddannelse Honiara Bor ved familie
Edmond m Søn Gift 26 Mellemlang uddannelse Honiara Arbejde

Fordele og ulemper ved at bo på Bellona
Rangordnet 1-3 efter betydning

Fordele (1) Fordele (2) Fordele (3) Ulemper (1) Ulemper (2) Ulemper (3)
Ingen malaria på øen Kan frit bevæge sig rundt – høj mobilitet Billigt at leve og understøtte familien på øen Mangel på penge – matcher ikke ønsket om ny vestlig levevis Ændringer i levevis (’stoffer’) Lavt sundheds niveau

Opgave 4.2 Beskriv de to husstande med udgangspunkt i ovenstående informationer (kort/satellitbilleder, afgrødesammensætning, husstandsmedlemmer samt husstandens vurdering af fordele og ulemper):

  • Husstandens størrelse i forhold til det opdyrkede areal.
  • Vurder de enkelte afgrøders betydning for husstandens fødevareforsyning - herunder de traditionelle afgrøders (yams, taro, bananer) rolle.
  • Hvad betyder alderssammensætning og uddannelses niveau for hhv forholdet mellem husstandens fødevarebehov og tilgængelig arbejdskraft, samt mulighed for anden beskæftigelse (uden for landbruget)?

Opgve 4.3 Diskuter forskelle mellem de to husstande ud fra beskrivelsen i spørgsmålet ovenfor (4.2) og vurder husstandenes fordele og ulemper ved at bo på Bellona – herunder de to husstandes kontakt med omverdenen

  • Hvordan passer de to husstande ind i det generelle billede af levevilkårene for husstande på Bellona?