3. Forandringer på Bellona 1966-2006 | VG3

Projecter »

3. Forandringer på Bellona 1966-2006

Opgaver

 • 3.1. Ændringer i befolkningens størrelse 1966-2006
 • 3.2. Arealanvendelsen
 • 3.3. Ændringer i erhvervene 1966-2006
 • 3.4. Fødevarforsyningen gennem 12 måneder og kostvanerne

3.1 Ændringer i befolkningens størrelse 1966-2006.

Tabel 3.1 Ændring i befolkningens størrelse 1966-2006.

År: ‘De facto’ ‘De jure’
1966 1) 570 780
2007 2) 861 2081
Befolkningstilvækst
1) Christiansen, 1975;
2) CLIP census, 2007.
Elevopgave: Beregn og udfyld de gule felter.Opgave 3.1 Opgaver om ændringer i befolkningens størrelse 1966-2006.

 • Beregn befolkningstilvæksten fra 1966 til 2006 for hhv antallet af personer,
  som opholder sig på øen (de facto), og det samlede antal personer med tilknytning til øen (de jure).
 • Beregn befolkningstætheden for de to år, og diskuter hvilke konsekvenser ændringen kan have for befolkningen på Bellona.3.2 Arealanvendelsen 1966 - 2006.

slide0022_image091-Bellona1966.jpg

Arealanvendelsen på Bellona i 1966:
’Brun’; opdyrket areal (167 ha)–fødeafgrøder.
’Grøn’; kokosplantager

slide0033_image093-Bellona2006.jpg

Areal anvendelsen på Bellona i 2006:
’Brun’; opdyrket areal – fødeafgrøder.
’Lysebrun’; opdyrkning af arealer tidligere anvendt til kokos
’Grøn’; kokosplantager

Note: Marker i tidligere kokosplantager dyrkes permanent med sødekartofler og vandmeloner.

Traditionel dyrkningssekvens for yams

slide0035_image010.jpg
slide0035_image007.jpg

slide0035_image015.jpg1. trin i anlægning af en traditionel yams have består i at ’dræbe’ træer ved afbrænding af stammen ved træets fod – træet smider bladene.

2. trin består i at forarbejde så-bed til yams’en og derefter ’lægge’ yams.

3. trin er en ’moden’ yams mark med fuldvoksne planter der vokser op af de
tilbagestående træstammer – vigtigt for en god udvikling af yams rod-knolden.Figur 3.2.3 Ændringer i arealanvendelse 1966
(km2)
2006
(km2)
Ændring (%)
Føde afgrøder
(km2)
Traditionelt landbrug 1.67 1.38
Dyrkning i tidligere
kokosplantager
0.33
Kokosplantager (km2) 1.23 1.07
Total areal opdyrket (km2) 2.90 2.78
Landsby areal (km2) 0.19 0.39
Fødeafgrøde areal (ha) per person
Elevopgave: Beregn og udfyld de gule felter.Opgave 3.2 Opgaver om ændringer i arealanvendelsen 1966-2006

 • Redegør for ændringerne i arealanvendelse på Bellona fra 1966 - 2006 ved hjælp af hhv de to kort og tabellen.
 • Hvor er de største ændringer sket på øen? Hvad kan være forklaringerne på evt forskelle lokalt på øen?
 • Hvad betyder ændringerne for fødevareforsyningen, herunder arealet til rådighed til fødevareproduktion per indbygger?
 • Diskuter mulighederne for yderligere inddragelse (ekspansion) af land til opdyrkning.3.3. Erhvervsudviklingen - introduktion vha billeder

slide0010_image074.jpg
slide0010_image076.jpg

slide0010_image078.jpg

Anlæggelse af en traditionel yams-have

Moderne version af fiskeri med snøre fra aluminiumsbåd med påhængsmotor – sker kun når benzin er til rådighed!

Butiksdrift er en ny beskæftigelse på Bellona – der sælges blandt andet ris, nudler og ’tun på dåse’.


3.3.1 Ændringer i erhvervene 1966-2006

besk_grafer.gif

Traditionelle aktiviteter: Landbrug, kunsthåndværk og fiskeri.

Nye/moderne aktiviteter: Andet erhverv, offentlig ansatte, butiksejere.

I figur 3.3.1 vises procent på ’y-aksen’ angiver ’procent husstande’ (100% = alle husstande). Det farvede areal angiver procent husstande, som deltager i aktiviteten. Klik på figuren for at se udviklingen i seks erhverv vist fra 1956 til 2006.

Se på ændringer i erhvervene til højre og læg mærke til hvilke nye beskæftigelser, der er fremkommet og hvornår.

slide0037_image102.jpg
slide0037_image110.jpg
slide0037_image112.jpg
slide0038_image120.jpg
slide0038_image122.jpg
slide0038_image124.jpg


Opgave 3.3.1 Ændringer i erhvervene 1966-2006

slide0012_image128.jpg
 • Redegør for de historiske ’tidslinier’ for hhv ’traditionelle’ og ’nye/moderne’ aktiviteter, og hvor mange husstande, der deltager i de forskellige aktiviteter.
  • Hvad karakteriserer de traditionelle aktiviteter?
  • Hvad karakteriserer de nye aktiviteter?
  • Hvordan og i hvilken grad har ændringerne i husstandenes aktiviteter ændret øens tidligere subsistens karakter – bla i lyset af udviklingen i arealanvendelsen?3.4. Fødevareforsyningen året rundt og kostvanerne

Foedeforsyningskalender-Salomon.jpg

Fødeforsyningskalenderen i 1966 (efter Christiansen 1975). Klik på figuren for at se detaljerne.


Opgave 3.4.1 Om fødevareforsyningen i 1966

 • Hvilke fødevarer spises på Bellona?
 • Gør rede for den sæsonmæssige variation i fødesammensætningen.
  (Vælg månederne feb., juni, nov.)
 • Bliver kaloriebehovet dækket året rundt?
 • Hvorledes fordeler proteinforsyningen sig året igennem?
  (Dette bestemmes indirekte v.hj.a. kalorie-/proteintabellens oplysninger sammenholdt med fødeforsyningskalenderens oplysninger om forskellige fødemidlers andel af kalorieforsyningen)
 • Giv et forslag til forbedring af kosten for belloneserne.Tabel over kostvaner på Bellona - 2006

Traditionelle fødevarer Spiser dagligt Spiser ugentligt
'Frisk' fisk 10% 38%
Yam 48% 37%
Søde kartofler 79% 21%
Taro 4% 29%
’Nye’ fødevarer Spiser dagligt Spiser ugentligt
Fisk fra dåse 15% 41%
Ris 90% 8%
Nudler 27 % 63%
46% nævnte udgifter til mad som deres hovedudgiftFigur 3.4.2 Fotoserie om kostvaner i 2006

fishing_slide0001_image003.jpg
slide0013_image136.jpg
ris_ankommet_med_baaden.jpg
ris_baeres_til_huset.jpg

lastning_af_vandmelon.jpgOpgave 3.4.2 Om kostvanerne i 2006.

 • Beskriv kostvanerne i ovenstående tabel, og diskuter disse i relation til de tidligere spørgsmål.
  • Hvordan dækkes det øgede fødevarebehovet i dag?
  • Hvad betyder de ’nye’ kostvaner for husstandene på Bellona?
  • Er fødevaresikkerheden øget eller reduceret i forhold til tidligere?