1. De tre stillehavsøers geografiske beliggenhed, topografi, klima og arealanvendelse | VG3

Projecter »

1. De tre stillehavsøers geografiske beliggenhed, topografi, klima og arealanvendelse

Lokaliser øerne og beskriv naturforholdene på Stillehavsøerne Bellona, Ontong Java og Tikopia.
Udnyt at der for hver ø er et billedgalleri (se oven for under punktet Læsestof)
Studer øerne, som om du langsomt "dalede ned fra himlen" eller zoomede ind på dem.
Benyt også Google Earth, Google Maps samt dit atlas til at undersøge Bellona, Ontong Java, Tikopia.

Spørgsmål

  • Hvor ligger de tre øer placeret geografisk set?
  • Find koordinaterne (længde og breddegrad) for øernes nordligste og sydligste punkt.
  • Noter hvor langt der er til hovedstaden Honiara på Guadalcana fra hver af øerne.
  • Hvordan adskiller de tre øer sig fra hinanden topografisk set?
  • Hvor store er øerne f.eks. målt i hektar og sammenlign med nogle danske øer.
  • Hvordan er øerne opstået/dannet?
  • Undersøg vha. Google Earth og et atlas øernes klima og plantebælte og find og kommenter hydrotermfigurer fra området.
  • Hvordan er øerne placeret i forhold til det globale vind-strømningsmønster?
  • Noter de vigtigste arealanvendelse for de udvalgte øer.


Til hydroterm-figur-opgaven kan anvendes følgende link

http://www.wunderground.com/- hvor der også anføres baner for evt. hurricanes
http://www.southtravels.com/pacific/solomonislands/weather.html
http://www.klimadiagramme.de/ med stationer fra øer i nærheden af Salomonøerne