6. Fremtiden for Stillehavsøerne | VG3

Projecter »

6. Fremtiden for Stillehavsøerne

8. Hvilke overlevelsesstrategier har indbyggerne nu og i fremtiden?

Spøgsmål om Salomonøerne - fremtiden.

model-1960-erne-Bellona.jpg

Spørgsmål

  • Hvilken forskel er der mellem hvordan hvordan man forskede i 1960 érme på Salomonøerne bla. ved Sofus Chistiansen og hvordan man forsker i dag mht. organiseringen af forskningen- og anvendt teorier og metoder.
  • Er det bellonesiske landbrug med subsistenssystem og svejebrug ændret sig siden Sofus Christiansen undersøgelser i 1960´erne.
  • Hvilke af de tre øerne står overfor de største udfordringer i de kommende år, hvis Den Internationale Klimaorgation - IPCC´s - prognose med temperaturstigning og havstigning på 18-59 cm stigning af havet i dette århundrede går i opfyldelse.
  • Lav en generel oversigt over de problemer øerne står overfor både hvad angår lokale ændringer i naturgrundlaget og omverdenens påvirkning af dem.
  • En voksende andel af befolkningen fra de tre øer bor uden for øerne for at sikre arbejde. Hvordan vil det udvikle sig i fremtiden, og hvilken betydning får det for de "tilbageværende" befolkningsgrupper på øerne.
  • Anfør hvad der kan gøres for at løse nogle af problemerne for Stillehavsøerne.
  • Er livet på øerne under afvikling eller udvikling?