5. Klimaændringer | VG3

Projecter »

5. Klimaændringer

Øernes forskellige følsomhed overfor klimaændringer

Anvend den viden du har fået om de tre øer samt diverse kort og billeder (herunder Google Earth) til at vurdere hvilke af de direkte og indirekte klimaændringer, der vil have størst betydning for hver af øerne.

Opgave 5.1. Udfyld skemaet efter følgende model

(1) betyder ’kun lidt’, (2) betyder ’en del’ og (3) betyder ’meget’. Begrund dine valg.

Voldsommere cykloner Havspejlsstigning ’Forsuring’ af havet og stigende havtemperatur
Ontong Java
Bellona
TikopiaI forlængelse af svarene i skemaet, diskutér følgende spørgsmål:

Spørgsmål

  • Hvorfor kan et fald i havvandets pH og en stigning i temperaturen komme til at udgøre et problem for øerne ? Hvilke øer vil blive værst ramt, og hvorfor?
  • Tikopia er en højere ø end Bellona. Hvordan kan det så være at en havspejlsstigning kunne tænkes at blive et større problem på Tikopia?
  • Vil stigningen i temperatur og nedbør være en fordel for landbruget på de tre øer ? Hvad taler for og imod ?


Opgave 5.2 Øernes tilpasningsevne.

Spørgsmål

  • Giv forslag til måder hvorpå befolkningen på de tre øer kunne tilpasse sig de forventede klimaændringer.
  • Kan man forestille sig at befolkningen kan blive tvunget til at opgive øerne fuldstændigt ? Hvis ja, hvorfor ?
  • Hvordan kan en traditionel samfundsstruktur, hvor en ø ledes af én eller flere høvdinge eller ’konger’, blive nedbrudt ? Og hvordan kan det påvirke solidariteten i forbindelse med naturkatastrofer?


Opgave 5.3. De rige landes globale ansvar

Spørgsmål

  • Hvad kan man på globalt plan stille op for at undgå at Stillehavs-øer, som f.eks. Ontong Java, gøres ubeboelige pga. havspejls-stigninger og/eller koralrevenes død ?
  • Hvad vil dette indebære for vores livsstil og velfærd i Danmark ?
  • Er det rimeligt at vi, de rige lande med stort drivhusgas-udslip, skal kompensere ø-staterne for de tab de lider ?
  • Er det mindre vigtigt hvad der sker med befolkningen i disse ø-stater, da de kun udgør en lille del af verdens samlede befolkning ?

.