2. Befolkningen og dens udvikling på Bellona, Ontong Java og Tikopia | VG3

Projecter »

2. Befolkningen og dens udvikling på Bellona, Ontong Java og Tikopia

Opgave 2. Hvordan har befolkningstallet udviklet sig på de tre øer:
Bellona, Ontong Java og Tikopia?

Spørgsmål

 • Redegør for ligheder og forskelle i befolkningsudviklingen på de tre øer vha. figur med befolkningstal, satellitbilleder (google earth) og billedgalleriet fra øerne.
  • Beregn befolkningstætheden (bla ved hjælp af det beregnede areal i opgave 1.
  • Hvordan er husenes placering/bosætningsmønstret i forhold til indfrastrukturen og arealanvendelsen.
  • Beskriv husenes udseende og byggematerialer.
 • Hvor stor en andel af befolkningen er migreret og bor uden for fødeøen?
 • Hvordan og i hvilken grad har øerne kontakt med omverdenen? - se baggrundstekst .
 • Hvad er grundlaget for øernes produktion, og hvad fortæller den observerede arealanvendelse om befolkningens beskæftigelse og levevilkår?
 • Diskuter hvorfor der er forskelle i levevilkårene på de tre øer, og hvilken betydning penge, vare- og pengeoverførsler(remitter) har.
 • For at besvare spørgsmålene anvendes baggrundsteksten om de tre øer.

Bellona Ontong Java Tikopia
’de facto’ befolkningen1) 861 506 248
’de jure’ befolkningen2) 2081 755 365
Andelen af den midlertidigt fraflyttede befolkning (%)
Husstande på øerne som modtager penge og/eller varer (remitter) 844 238 161
Husstande på øerne som modtager penge og/eller varer (%)
1) ’de facto’: Den permanent bosatte befolkning
2) ’de jure’: Den permanent bosatte befolkning + de midlertidigt fraflyttede
Kilde: CLIP spørgeskemaundersøgelse 2006
Elevopgave:
Celler markeret med gult beregnes af eleverne