Salomonøerne: overlevelse | VG3

Salomonøerne: overlevelse

Bliver indbyggerne i fremtiden tvunget til at flytte fra øerne, eller kan befolkningen finde overlevelsesstrategier og blive boende?

Hvordan vil indbyggerne på de forskellige øer klare de udfordringer, som de stilles overfor?

Vil de glide ind i en ny, globaliseret verden, karakteriseret ved stor udveksling af varer, tjenesteydelser, information og mennesker, eller vil de sygne hen i fattigdom og affolkes, som det er sket med mange små øer i vores del af verden?

Hvor sårbare er øerne over for de klimaændringer, som forventes gennem det 21. århundrede?

I dette projekt undersøges tre Salomonøer: Bellona, Ontong Java og Tikopia.

På Bellona lavede geografen Sofus Christiansen allerede i 1960´erne detaljerede undersøgelser, og vi har på Bellona kunnet følge udviklingen frem til i dag. Alle tre øer har været grundigt undersøgt som et led i Galathea 3 ekspeditionen.

Et entydigt svar på problemformuleringen om hvordan det vil gå med øens indbyggere i fremtiden kan ikke gives. Mange af de problemstillinger, som rejses, og de indsamlede observationer peger i flere forskellige retninger.

Fag: geografi, biologi, historie og fysik gymnasier og hf.

Findes i: FyGeBiHiNFATNV
slide0005_image058.jpg