VG3

Hullet i ozonlaget slipper flere ultraviolette stråler ned til Jorden. Det kan give mere hudkræft og skade dyr og planter.

intro-billede.jpg

Formålet med Galathea 3 var at styrke dansk forskning og formidling. Hvad forstår man egentlig ved forskning og formidling?

Krudtet kom til Europa fra Østen.

For at kunne beskytte dyr er det vigtigt at vide så meget om dem som muligt. Her er lyd en vigtig kilde til information om livet i havet.

Havet er kæmpestort - over 70 % af Jordens overflade er sammenhængende vandmasser.

Tapning af vandprøver fra CTD på Vædderen. Copyright: Jens Tang.

Nitrogen (kvælstof) er et grundstof, der er nødvendigt for alt liv.

Skibe på havet sejler i al slags vejr og er derfor afhængige af at kunne orientere sig - selv i den tætteste tåge.

Picture1.jpg

Satellitbilleder af Jorden. Lær hvordan du kan læse og forstå billeder taget af satellitter.

slaver1.jpg

I jagten på sandheden om slaveriet på de Vestindiske øer, må man gå videnskabeligt til værks.

Det kommer fra det ydre rum...siver op gennem undergrunden. Det rammer os, uden vi ser det, lugter det eller mærker det.

Findes i: Fy/Ke 7.-10.kl.
Frank Landkildehus fisker på Azorerne for at sammenligne fiskesamfund i forskellige klimaer

Azorerne er en portugisisk øgruppe i Atlanterhavet.

Forskningsprojektet ”Tuberkulosebekæmpelse i det uafhængige Indien 1948-1978 ” var med som et landbaseret forskningsprojekt på Galathea 3 ekspediti