Krudt | VG3

Krudt

Krudtet kom til Europa fra Østen. Man ved ikke med sikkerhed om det blev opfundet i Kina eller i Indien, men allerede omkring år 1.000 brugte kineserne krudtet i fyrværkeri og i primitive våben.

Opfindelsen af krudtet har haft stor betydning for den historiske udvikling, fordi udfaldet af et slag eller en krig kunne afhænge af krudtets kvalitet. Krudt bestod allerede dengang af de samme tre bestanddele, som i dag: Trækul, svovl og salpeter.

Projekt ”Svovl og salpeter til krudtfremstilling” var et landbaseret Galatheaprojekt, der skulle hjælpe forskerne Peter Vemming Hansen fra Middelaldercentret, pyrotekniker Lars Hoffmann Barfoed og konservator Robert Douglas Smith med at forstå hvordan krigsførende lande producerede krudt i Middelalderen og hvordan man dengang handlede og transporterede både det færdige krudt og bestanddelene til krudtet.

Projektet undersøgte både svovl fra Island og Sicilien og salpeterudvinding fra Indien.