Vacciner redder liv | VG3

Vacciner redder liv

Forskningsprojektet ”Tuberkulosebekæmpelse i det uafhængige Indien 1948-1978 ” var med som et landbaseret forskningsprojekt på Galathea 3 ekspeditionen. Formålet var at indsamle arkivmateriale, der kunne belyse tuberkulosebekæmpelsens historie i Indien, og især det danske bidrag hertil.

Det var hensigten at finde kilder, som kunne belyse den betydelige modstand, der var i lokalbefolkningen dengang tuberkulosevaccinen blev gennemført i Indien. Projektet fandt et lokalt tidsskrift ”People’s Health”, som var talerør for modstanden mod indførelse af tuberkulosevaccination omkring 1950.  Det har ikke tidligere været muligt at lokalisere dette tidsskrift på arkiver eller biblioteker uden for Indien.

Sejlruten for Galathea 3 blev omlagt pga. kontroversen om de såkaldte Muhammed-tegninger. Derfor anløb skibet ikke - som oprindeligt planlagt - havne i det sydlige Indien i efteråret 2006. Alligevel blev projektet gennemført i Chennai (tidligere Madras) i Indien i oktober 2006 - som et landbaseret projekt.