Naturlig gødning fra døde organismer | VG3

Projecter »

4557
Naturlig gødning fra døde organismer

Når en plante eller et dyr dør, går nedbrydere straks i gang med at omsætte det organiske stof.

 

Når en plante eller et dyr dør, går nedbrydere straks i gang med at omsætte det organiske stof.

 

På den måde bliver plantens eller dyrets indhold af nitrogenforbindelser - fra fx proteiner - omdannet af jordens mikroorganismer. I første omgang bliver det omdannet til ammoniak (NH3).

Processen kan vi skrive sådan:

(Det døde dyr eller plante) + O2   →   CO2 + H2O + NH3

Derefter optages vand og der bliver dannet ammonium (NH4+)

Bemærk, at dette er en naturlig måde at tilføre jorden nitrogen på.