Nitrogens kredsløb | VG3

Projecter »

4557
Nitrogens kredsløb

Nitrogen (N) er et grundstof i det periodiske system. Nitrogen hedder også kvælstof på dansk. Det er den gas, der er mest af i luften.

Nitrogen (N) er et grundstof i det periodiske system. Nitrogen hedder også kvælstof på dansk. Det er den gas, der er mest af i luften. Cirka 79% af den luft, vi indånder, er gassen nitrogen (N2).

Atmosfærens nitrogen (N2) kan sammen med oxygen (O2) danne nitrogenoxider (NOx). Sådanne processer kan ske ved ”fiksering” og det kræver energi. Processen mellem N2 og O2 kan foregå på flere måder:

Industriel fiksering: Nitrogenfiksering kan foregå på en fabrik, der fx laver gødning. En sådan teknologi med industriel fiksering benytter et tryk over 400 bar og temperaturer i nærheden af 500° C. 

Opvarmning: I alle processer ved normalt tryk og temperaturer på omkring 1200°C - 1300°C opstår der forskellige forbindelser af N og O. Det sker fx i en bilmotor eller i et kraftværk, hvor en del af luftens N2 oxideres under forbrændingen.

Naturlig /biologisk fiksering: Nitrogenfiksering foregår i naturen. Sollys samt lyn og tordenvejr kan hjælpe en sådan fiksering på vej.  Den biologiske fiksering bliver også udført af visse bakterier, der lever på rødderne af kløver- og bælgplanter (knoldbakterier) på land.

Nitrogen er et såkaldt makronæringsstof. Det er i sig selv uorganisk, men indgår i betydelige mængder i opbygningen af organisk stof. For menneskets vedkommende får vi N-forbindelser, når vi spiser protein.

Nitrogen (N) er en vigtig del af alt levende, da det indgår i proteiner. Nitrogenforbindelser indgår i både urin, føde, gødning, men også i sprængstoffer, forurening og lattergas….. For at forstå alt dette er det væsentligt at vi kender Nitrogens kredsløb:

På tegningen er nitrogens naturlige kredsløb vist med blå pile. Med røde pile kan man se menneskets påvirkning af kredsløbet. I det følgende kan du læse nogle små tekster til forklaring af de forskellige dele af kredsløbet. Når du læser teksten, så find gerne samtidig det relevante sted på tegningen.