Lyn og nitrogen | VG3

Projecter »

4557
Lyn og nitrogen

Molekylet N2 består af to N-atomer, der er bundet sammen med tre bindinger.  

Molekylet N2 består af to N-atomer, der er bundet sammen med tre bindinger.  

Med stregformel kan vi derfor skrive molekylet således: N≡N.

Da der er tre bindinger kalder vi også bindingen for en trippelbinding. En trippelbinding er en stærk binding. Når vi siger, at N2 er et stærkt molekyle, er det fordi, det har en høj bindingsenergi.

Et lyn har energi nok til at rive trippelbindingerne over.

Et lyn kan nemlig løsrive N fra N2 og O fra O2 (oxygen) eller fra O3 (ozon). Herefter kan N og O finde sammen i nye forbindelser. Det kan være som NO (nitrogen-oxid) eller NO2 (nitrogen-di-oxid). Det er det samme der sker alle steder, hvor N2 og O2 er tilstede og temperaturen er høj nok.

Gasserne NO og NO2 kalder vi tilsammen for nitrøse gasser. De er begge sundhedsskadelige ved indånding. Da man som regel møder de nitrøse gasser i en blanding, vælger man ofte at beskrive dem med en fælles formel: NOx.

Formlen har også givet de nitrøse gasser navnet ”NOxer”.

Bemærk at dannelsen af disse nitrøse gasser sker ved lynets kraft. Altså i naturen helt uden menneskets indblanding. På verdensplan slår lyn ned et sted mellem 50 og 100 gange i sekundet.