Udvaskning til havet | VG3

Projecter »

4557
Udvaskning til havet

Anvendelse af for megen gødning truer miljøet. Problemet er, at bakterierne fortsætter med at danne nitrat, så længe jordtemperaturen blot er over 4-5° C.

Anvendelse af for megen gødning truer miljøet. Problemet er, at bakterierne fortsætter med at danne nitrat, så længe jordtemperaturen blot er over 4-5° C. Det er den længe efter høst, hvor der ikke længere er planter til at optage den dannede nitrat.

 

Hvis der kommer mere gødning på marken end planterne kan nå at optage, vil nitraten blive udvasket fra markerne til en sø, å eller andet vandmiljø – og i sidste ende til havet.

For meget nitrat i vandmiljøet er ren gødning til alger. Det giver derfor algeopblomstring. I løbet af vinteren bliver der opbygget et helt lager af næringsstoffer (især nitrater) i havet. Det er fordi algerne - pga. lysmangel - ikke gror, og derfor ikke bruger de næringsstoffer, der bliver udvasket. Det giver grundlag for en kraftig algevækst, så snart lysmængden stiger i det tidlige forår. Det kan:

1. Give et helt lag af algesuppe, som hindrer sollys i at nå ned til planterne dybere nede i havet (eller søen).  

    Når der ikke er noget lys, kan fotosyntesen gå i stå. Fødekæder går i stå. Liv dør.

 

2. En stor del af algerne vil drysse ned på bunden efterhånden som de dør. Her bliver de nedbrudt af mikroorganismer og bundlevende dyr. Denne proces kræver meget ilt. Det kan så medføre iltmangel i dybden. Uden ilt intet liv.

Bemærk at landmanden skal have fuldstændig tjek på, hvor meget gødning der kommer på markerne, så der ikke kommer for meget og sker udvaskning. Og landmanden skal have styr på hvornår på året for ikke at ødelægge vandmiljøet.