Muslinge bank | VG3

Projecter »

Muslinge bank

Galathea 3 ekspeditionen gav mulighed for at gennemføre en global ’mussel-watch’ dvs.

Galathea 3 ekspeditionen gav mulighed for at gennemføre en global ’mussel-watch’ dvs. fange muslinger fra alle verdenshavene og oprette en verdensomspændende prøvebank med vævsprøver fra muslinger fra hele verden. Startende med de prøver forskerne indsamlede på Vædderens rute - sammenlignelige prøver der er indsamlet indenfor en kort tidsperiode af de samme folk, analyseret med det samme laboratorieudstyr.

I prøvebanken opbevarer man de indsamlede muslinger, som senere kan bruges til kemiske analyser. Forskere fra andre forskningsprojekter kan få adgang til materialet og analysere for netop de stoffer, der interesserer dem. På den måde får forskerne maksimal viden ud af de muslinger, der blev indsamlet langs ruten på Galathea 3 ekspeditionen.

Resultaterne fra de kemiske analyser af muslingerne er blevet publiceret i flere videnskabelige artikler. Vi har en lignende database for det danske vandmiljø. Den bruges flittigt af forskere, når der skal udarbejdes rapporter om tilstandene i vandmiljøet. Her er der også fri adgang til oplysningerne.