PCB | VG3

Projecter »

PCB

PCB er et miljøfremmed stof. PCB står for polyclorerede biphenyler. Det er en gruppe meget stabile stoffer med forskelligt antal cloratomer.

PCB er et miljøfremmed stof. PCB står for polyclorerede biphenyler. Det er en gruppe meget stabile stoffer med forskelligt antal cloratomer.

PCB dannes ikke naturligt. Ca. 130 forskellige slags PCB er produceret især til brug som isolering og som flammehæmmere i elektronikindustrien. PCB har været brugt siden 1920-erne og forbruget steg i løbet af 1960-erne. Allerede i 1960-erne blev man klar over, at PCB ophobede sig i fedtvæv og videregives i fødekæden og fra mor til barn i brystmælk.

Først omkring 1980 blev PCB forbudt til langt de fleste anvendelser - nogle lande var hurtigere med et forbud end andre. Stockholm-konventionen, der blev vedtaget i 2001 og siden er aftalt af mere end 150 lande, regulerer de 12 farligste miljøgifte (også kaldet ”det beskidte dusin”) - blandt andet PCB. Siden er der kommet 10 miljøgifte mere med på listen.

De seneste år har der været en tendens til, at mængden af PCB i miljøet har stabiliseret sig på et lavere niveau. Men selvom der nu er gået omkring 20 år siden Stockholm-konventionen, udgør PCB stadig et miljøproblem. Det tager nemlig mange årtier at nedbryde PCB. Så selvom mængden af PCB er faldende findes PCB i dag over hele jordkloden.

PCB i torskelever i danske farvande.
Fra: https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2006/87-7052-065-8/html/kap02.htm

På verdensplan er der ca. produceret 1,5 mio. tons PCB. Omkring en tredjedel af dette er allerede frigivet til naturen. Store mængder PCB er stadig ikke frigivet til naturen, fordi det stadig er i brug - eller er oplagret i affaldsdepoter, hvor det forhåbentlig ligger beskyttet.

Som det ses af denne illustration kan der ophobe sig helt op til 10.000.000 ng PCB pr. kg isbjørn. 10.000.000 ng svarer til 0,01 g PCB.
Især i de arktiske egne går det hårdt ud over toprovdyr som Isbjørnen. Forplantningsevnen forringes bl.a. fordi hannerne får mindre testikler.

Læs om PCBs påvirkning af isbjørne: http://scitech.au.dk/om-science-and-technology/aktuelt/nyheder/vis/artik...