Hvor kommer stofferne fra | VG3

Projecter »

Hvor kommer stofferne fra

Der findes i dag mange forskellige miljøfremmede stoffer i havet. Når de betegnes miljøfremmede er det stoffer, der ikke forekommer naturligt i havet.

Der findes i dag mange forskellige miljøfremmede stoffer i havet. Når de betegnes miljøfremmede er det stoffer, der ikke forekommer naturligt i havet. Disse stoffer er i dag spredt i havmiljøet over hele Verden af vinden og havstrømmene. Det er menneskets aktiviteter, der resulterer i tilførslen af miljøfremmede stoffer i vandmiljøet. Stofferne kan fremkomme fra:
- Punktformede forureningskilder, som byer, havne, industri og landbrug.
- Linjeformede, som veje og sejlruter.
- Diffuse forureningskilder, ferskvandsafstrømning fra land og fra luften via nedbøren.

Selv om mange af stofferne ofte kun findes i lave koncentrationer i havmiljøet, kan forureningen alligevel udgøre en risiko for havets beboere, og på den måde påvirke livet i hele Verden. Forskerne fandt giftige stoffer i havlevende dyr fra alle syv kontinenter.