Introduktion til projektet Miljøfremmede stoffer og metaller | VG3

Projecter »

Introduktion til projektet Miljøfremmede stoffer og metaller

I projektet satte forskerne sig for at undersøge miljøfremmede stoffer.

De affaldsstoffer vi udleder til havet er fremmede for det marine miljø - de er miljøfremmede. Miljøfremmede stoffer i havet forsvinder ikke bare. De kan måles, når der er meget nok - når koncentrationen af stofferne siger. Det har indflydelse på de organismer, der lever i havet.

Det satte projektet Miljøfremmede stoffer og metaller sig for at undersøge ved at se på indsamlede sedimentprøver samt muslinger, snegle og andre bundlevende dyr fra hele turen med Galathea 3. Jakob Strand er miljøbiolog og forsker i forurening i havmiljøet. Han var projekt-koordinator på togtet og har siden publiceret om de miljøfremmede stoffers forekomst og deres påvirkning på havlevende organismer.

Projektet Miljøfremmede stoffer og metaller har taget prøver både ved kyster og på dybere vand samt ved internationale sejlruter, tætbefolkede kyster og uberørte områder. Prøverne er både indsamlet med snorkel, fra en gummibåd eller med trawl fra agterdækket på skibet.

Fra de opsamlede prøver blev der på skibet, Vædderen, indsamlet vævsprøver til nedfrysning, som man kunne analysere senere. Projektet har resulteret i oprettelse af den første globale miljøbank til opbevaring af forureningsprøver.

Ved at sammenligne prøverne kan man se, hvordan menneskelige aktiviteter påvirker miljøet i havet.