10. Koncentration | VG3

Projecter »

10. Koncentration

Gæring er almindelig proces hvor de levende gærceller omsætter sukker til alkohol under udskillelsen af CO2. Denne proces kan forurenes - fx med forskellige salte i forskellige koncentrationer.

Undersøg de forskellige variables indflydelse på processen.

Ved hvilken koncentration er saltene harmløse/skadelige for gærcellerne?

Hent inspiration til opsætning af forsøget her: http://projekter.au.dk/havet/forloeb/fra-alger-til-vedvarende-energi/