Nedbrydere og ammonium | VG3

Projecter »

4557
Nedbrydere og ammonium

I jorden lever en masse forskellige organismer, som man kalder for nedbrydere. 

 

I jorden lever en masse forskellige organismer, som man kalder for nedbrydere. 

 

Det er smådyr som bænkebidere, regnorme, snegle, tusindben, og endnu mindre dyr som rundorme og springhaler. Nedbrydere er også organismer som bakterier og svampe. Alle disse jordbundsorganismer omdanner naturens affald (organisk stof) til mindre dele. De lever i de øverste jordlag, hvor der er oxygen til deres respiration. De større organismer - fx regnorme, findeler det døde organiske materiale, så de mindre organismer som fx svampe og bakterier kan komme til.

Nedbryderne er afhængige af nitrogen-forbindelser, som de skal bruge til at opbygge deres eget protein.

Hvert efterår, når naturen er særlig fuld af døde planterester, rykker svampene ud og begynder at opløse disse planterester. Svampene sender lange tråde (hyfer) ind mellem de døde planteceller og udskiller enzymer, der kan opløse plantevævet helt.

Herefter optager svampene, hvad de skal bruge af næringsstoffer. Når foråret kommer, er det meste af plantematerialet opløst. De rester der ligger tilbage indeholder næringssalte som ammonium-ioner (NH4+). Det er godt for nitrogens kredsløb, for ammonium-ionerne kan blive optaget som gødning ved sommerens plantevækst. Og bakterier arbejder på højtryk for at fortsætte nedbrydningen til nitrit.

På en mark er der lige så meget biomasse (sum af nedbryderens vægt), som der er biomasse over jorden (sum af fx køernes vægt).

Bemærk at nedbrydningen af det organiske stof er afhængig af mange forskellige nedbrydere. Det samme sker i havet – blandt andet med hjælp fra bakterier og bundlevende dyr.