Havets temperatur | VG3

Havets temperatur

Havets temperatur blev målt ombord på Vædderen hele kloden rundt. Havtemperaturen blev også målt fra satellitter.

Related materials

Faktaboks

Måleusikkerhed er et fagbegreb, der angiver den nøjagtighed man kan måle noget med.

Hvis usikkerheden på måling af temperatur er 0,5 °C. Så skal en måling på fx 20°C angives som: 20°C  ±  0,5 °C.

På den måde ved man, at den temperatur, der er målt, ligger et sted mellem 19,5°C og 20,5°C.

Der kan være:

  • tilfældig variation (tilfældig usikkerhed), som ikke påvirker alle måleresultater. Derfor er det altid god at foretage mange målinger og dernæst foretage et gennemsnit af målingerne, så denne usikkerhed minimeres.
  • systematisk variation (gentagne usikkerheder), som påvirker alle målinger. Det kan skyldes en fejl i udstyret - eller en manglende kalibrering (indstilling) af måleudstyret.

 

Havets temperatur blev målt ombord på Vædderen hele kloden rundt. Havtemperaturen blev også målt fra satellitter.

Vædderens rute kan ses på kortet og temperaturen målt fra skibet med en farvekode. Det er tydeligt at havet er koldt ved Grønland men også langs Canadas kyst (lilla farve).  

I forbindelse med Galathea3-ekspeditionen blev havoverflader kortlagt med termisk-infrarød og mikrobølge-teknologi. Førhen målte man fx havets temperatur fra vejr-skibe og bøjer, der kunne sende data. Men de var naturligvis ikke placeret overalt. Da vejrsatellitterne kom til, blev det muligt at måle overalt. Problemet med disse er dog, at de måler strålingstemperaturen - og ovenikøbet på lang afstand. Måleresultaterne er derfor forbundet med stor usikkerhed, og den samme usikkerhed gentages på alle målinger (systematisk variation).

Med Galathea3-ekspeditionen blev det muligt at korrigere for denne usikkerhed, idet skibet undervejs på sin rute foretog de samme målinger som satellitterne. Efterfølgende kunne man så sammenligne alle målingerne. Med systematisk indsamling af data kunne man efterfølgende justere, kalibrere og korrigere for unøjagtigheder. Det er ret væsentligt at vi kan stole på måleresultater. Det var derfor en meget unik mulighed ekspeditionen gav forskerne, så der fremadrettet kunne blive korrigeret på målinger.

Billedet viser havtemperaturen målt fra satellit og målt fra Vædderen.

Det er ikke så vigtigt med en nøjagtig målt temperatur i havet, hvis vi bare skal bruge oplysningen til en badetur. Men når det handler om forskning i fx klimaforandringer, så bliver det ret afgørende om temperaturen er målt, så vi kan stole på resultatet indenfor en lillebitte måleusikkerhed.