Bølger | VG3

Bølger

Vinden påvirker havets overflade og begynder med at danne små krusninger. Når vinden øges bliver krusningerne større og danner på et tidspunkt det som vi alle ser som bølger.

Vinden påvirker havets overflade og begynder med at danne små krusninger. Når vinden øges bliver krusningerne større og danner på et tidspunkt det som vi alle ser som bølger. Deres højde vil afhænge af vindhastigheden og af vindretningen, samt også af over hvor lang tid og over hvor lang afstand vinden har frit spil.

På lavt vand har både vind, tidevand og havbundens udformning betydning for bølgernes størrelse. Men ude på det åbne hav er det primært vinden der har indflydelse på bølgernes størrelse og retning. Selvom det primært er det allerøverste lag der påvirkes af vinden vil de bølger, der opstår i dette lag påvirke det underliggende lag osv. På den måde kan de bølger vinden danner påvirke havet helt ned til 400 meters dybde.

Satellite Eye har også indsamlet data over bølgehøjder. Disse data kan hentes her: http://galathea.dtu.dk/GE.html - vælg bølgehøjder.

Her fremkommer et kort som dette, der viser at de kraftigste bølger denne dag er at finde lidt nord for ækvator.