Vindens indflydelse på havstrømme | VG3

Vindens indflydelse på havstrømme

Vinden blæser ikke konstant og heller ikke altid i samme retning.

Vinden blæser ikke konstant og heller ikke altid i samme retning. Hvis vinden blæste konstant og i samme retning ville den kunne skabe en havstrøm med hastighed på 3% af den konstante vindhastighed.

Der er system i vindene på Jorden. De blæser ofte i næsten samme retning  og danner et system, man kalder Det globale vindsystem.

Solen står højt på himlen tæt på ækvator. På højere breddegrader, som i de tempererede og polære klima zoner, står Solen væsentligt lavere. Det betyder, at de tempererede og polære klimazoner modtager mindre sollys.  Derfor bliver de ikke varmet op i sammen omfang, som det er tilfældet i troperne.

Den kraftige opvarmning af jordoverfladen ved ækvator får luften til at udvide sig og stige til vejrs. Når luft forsvinder skaber det et lavtryk. Lavtrykket kaldes et termisk lavtryk, fordi det er opstået på grund af forskelle i temperatur.

Ved polerne, hvor det er koldt, bliver luften tung og synker ned. Her bliver der skabt et højtryk - et termisk højtryk.

Vinden blæser ikke hele vejen fra ækvator til polerne. Ved ca. 30 graders nordlig bredde (og 30 graders sydlig bredde) møder vinden luftmængder der kommer fra den modsatte retning. Derfor synker luften ned igen.

Jordens rotation påvirker vinden. Dette fænomen kalder man corioliseffekten. Et punkt på ækvator bevæger sig meget hurtigere rundt om Jorden end et punkt ved nordpolen. Det betyder at vinden på den nordlige halvkugle bliver afbøjet mod højre. På den sydlige halvkugle afbøjes vinden mod venstre)

Fysik til søs om corioliseffekten på Galathea: https://www.youtube.com/watch?v=zdV6XwqKbEM

Mere om corioliseffekten: https://www.khanacademy.org/partner-content/nova/clouds/v/hurricanes

På grund af Solens opvarmning og Jordens rotation danner vindene et globalt system, som viser vindretningerne det meste af tiden:

Fra: http://virtuelgalathea3.dk/artikel/passatvindene-vinden-i-det-tropiske-klimaomr-de

Hør mere om det globale vindsystem her: https://www.youtube.com/watch?v=IOBH6V9QOP4

Og her: https://www.youtube.com/watch?v=dShqcBUatwQ&feature=youtu.be

 

Ligesom de globale vinde danner de store havstrømme også et globalt system:

Fra: https://polarpedia.eu/da/havstromme/

Der er en sammenhæng mellem det globale vindsystem og verdens havstrømme:

Det globale vindsystem viser, at der er områder lige nord og syd for ækvator, der er præget af østenvinde. I disse områder kommer havstrømmene ligeledes fra øst. Lige ved ækvator er der ikke meget vind. Her går havstrømmene den modsatte vej, altså fra vest mod øst.

Nord for østenvindene (på den sydlige halvkugle er det syd for østenvinden) blæser vindene mest fra vest . Dette område kalder man et vestenvindsbælte. Det er her Danmark ligger, og derfor kommer den typiske danske vind fra vest. I dette område ses det, at havstrømmene også kommer fra vest.

Fysik til søs om havstrømme: https://www.youtube.com/watch?v=TmsTudfeOfE