Opgaver | VG3

Projecter »

Opgaver

1. Skab vind/træk

Læg mærke til hvordan luften bevæger sig når du åbner køleskabet. Hvordan kan det være?

 

2. Massefylde og havstrømme

Nedsæt en lille flaske med varmt vand med rød frugtfarve i en stor beholder med koldt vand - beskriv og forklar vandets bevægelser.

Nedsæt en lille flaske med koldt vand med grøn frugtfarve i en stor beholder med varmt vand - beskriv og forklar vandets bevægelser.

 

3. Massefylde og havstrømme

To ens beholdere (cylinderglas, syltetøjsglas, flasker…) - en med varmt vand, der er farvet rødt og en anden med koldt vand, der er farvet grønt.

Sæt beholderne med åbningerne mod hinanden (sørg for at holde samlingen tæt - fx med plastfolie eller modellervoks).

 1. Sæt først den varme over den kolde
 2. Sæt dernæst den kolde over den varme
 3. Noter hvad der sker - og forklar hvorfor.

 

4. Massefylde

Sæt et akvarium skråt ved at stille den ene ende på en træblok eller et par bøger.

 • Opløs 1 teskefuld salt i 1,5 liter vand, og hæld det op i karret - så det står som på billedet:

Vent til vandet i karret står stille.

 • pløs derefter 1 teskefuld salt i 100 mL koldt vand og dryp 3-4 dråber blå frugtfarve i det kolde vand. Hæld langsom og forsigtigt det kolde, salte, blå vand i karret.
  Hæld ved pilen, hvor det første vand ikke dækker bunden.

Vent til vandet i karret står stille.

 • Tag derefter 200 mL varmt vand og dryp 4-5 dråber rød frugtfarve i det varme vand. Hæld langsom og forsigtigt det varme, røde vand i karret.
  Hæld ved pilen, hvor det andet vand ikke dækker bunden.

Lad karret stå og iagttag lagdelingen. Det kan godt stå til næste dag…

Skriv hvad du iagttager og forklar hvordan det kan være, at vandet ikke blander sig?

 

5. Golfstrømmen

Log ind på dr.dk/skole

(alle danske grundskoler og ungdomsuddannelser har adgang til dr.sk/skole med deres uni-login)

Her finder du en lang række klip om Golfstrømmen og Oceanernes kolde hjerte:

https://www.dr.dk/skole/geografi/saadan-virker-golfstroemmen#!/
med tilhørende elevopgaver:

https://www.dr.dk/skole/geografi/elevopgaver-golfstroemmen

 

 

5. Havets højde

Gå ind på  http://galathea.dtu.dk/GE.html

Klik på nogle af fanerne og se fx havets højde forskellige steder på kloden.

 

6. Tidevand

På tidevandstabellen:

https://www.dmi.dk/hav-og-is/temaforside-tidevand/tidevandstabeller-for-danmark/

skal du finde den havn der er nærmest hvor du bor - eller den du er mest interesseret i.

Lav en graf over en måned. Skriv fx tallene ind i et regneark (I behøver ikke at skrive alle datoer og tidspunkter ind - kald dem bare 1-2-3-osv.)

 1. Sammenlign grafen med graferne for Broome og Exmouth
 2. Sammen lign med andre grafer fra Danmark - fx dem de andre elever i din klasse har lavet.
 3. Sammenlign graferne med højden på diger forskellige steder i Danmark.

 

7. Plastic i havet

Find en metode til at vise hvordan plast samler sig i ”plasticsøer” i havet.

 

8. Måleusikkerhed

 • Lav denne øvelse for at forstå begrebet Måleusikkerhed:

Tegn en streg med kridt på en vej.

Afmål nu 10 meter med et meterhjul og sæt igen en streg med kridt, så der er 10 meter mellem dine to kridtstreger.

Mål efter med et målebånd - blev det samme resultat?

Hvis nej (du fik ikke målt det samme):

Hvilket resultat skal vi stole på og hvorfor?

Brug en anden ting til at måle med. Du kan fx bede en kammerat måle længden af en sko med en lineal. Og dernæst måle de 10 meter op med skoen fra din første kridtstreg. Ramte kammeraten præcist din anden kridtstreg?

Hvilket resultat skal vi stole på og hvorfor?

Hvilken målemetode har den største usikkerhed? Og hvorfor?

Var det en tilfældig usikkerhed?

Var det en systematisk usikkerhed?

Hvad kan du gøre for at justere usikkerheden med dette måleudstyr?

Find selv på en anden måde at måle 10 meter op på. Gentag spørgsmålene.

Hvad har du lært om måleusikkerhed?

Hvad har denne øvelse med havtemperatur-målinger fra Galathea3 at gøre?

Undersøg et eller flere af forholdene. Hvad kan du se?

Data fra Galatheaekspeditionens er gemt i databasen. Lav en sammenligning af nogle af forholdene med i dag.