Havets højde | VG3

Havets højde

Havet har ikke samme højde overalt på kloden. Faktorer som storme, lavtryk, opvarmning og tidevand påvirker havets højde på forskellig måde.

Havet har ikke samme højde overalt på kloden. Faktorer som storme, lavtryk, opvarmning og tidevand påvirker havets højde på forskellig måde.

Havets middelhøjde varierer med adskillige meter.

Fra: http://virtuelgalathea3.dk/artikel/havets-h-jde

Vandet står fx altid nogle meter højere ved ækvator end ved polerne. Det skyldes at varmt vand fylder mere end koldt vand.

Desuden vil havstrømme skabe højdeforskelle. Højden falder fx over en meter, når man sejler fra syd mod nord over Golfstrømmen. Dette blev målt for første gang, da skibet Vædderen sejlede på Galathea3.

Andre årsager til forskelle i havets højde er vindens påvirkning. Vinden skaber forskelle ved at trække i havets overflade hvilket kan forskyde vandmasserne. Tryk i atmosfæren påvirker trykket lige over havets overflade og dermed højden på havet. Til sidst bidrager forskelle i saltholdighed også til forskelle i havets højde.