Dambrug | VG3

Projecter »

4143
Projekt
Dambrug

Både ål og andre fisk opdrættes i dambrug.

Hvilke fisk opdrættes i dambrug i Danmark?

Udvælg et dansk dambrug – gerne tæt på jeres skole, så I også kan besøge det. Find ud af mere om dette dambrug:
- Hvilke krav stiller fiskene til det vand, de skal leve i?
- Hvad spiser fiskene i dambruget?
- Hvilke og hvor mange fisk producerer dambruget om året?
- Hvad bruges fiskene til, når de kommer væk fra dambruget.
- Hvor får dambruget sine fisk fra? Yngler de i fangenskab eller må de købe fiskeyngel?
- Hvordan forebygger man sygdomme hos fiskene?
- Hvilke miljøforhold skal dambruget tage hensyn til?