Vest-Bengalen | VG3

Title

Vest-Bengalen

I Vest-Bengalen studerer Galathea forskere jorden for salpeter til brug for krudtfremstilling.

Tabs for stage landing page

Galathea 1 saluterer Københavns Fæstning i 1845 på vej ud på den 26 måneder lange tur. Tegning: Christian Thornam.

- Med fokus på de tre Galathea ekspeditioner

Krudtet kom til Europa fra Østen.

Pages from nyhedsbrevjan07tilweb_img_7.jpg

Krudt og kugler: Svovl og salpeter til krudtfremstilling.

Tapning af vandprøver fra CTD på Vædderen. Copyright: Jens Tang.

Nitrogen (kvælstof) er et grundstof, der er nødvendigt for alt liv. Det indgår nemlig i alle proteiner og arvemasse – henholdsvis i aminosyrer og DNA. Nitrogen findes både i jord, luft og vand.

Lav dine egne vejr udsigter - Præcis som meteorologerne!

Lars Hoffmann Barfod, Tivolis tidligere fyrværkerimester, deltog i projektet: 'Svovl og salpeter til krudtfremstilling'.

Peter Vemming Hansen forsker i svovl og salpeter til krudtfremstilling i Vest-Bengalen med Galathea ekspeditionen.

Vist på tv juli 2010 (24:50).

Vist på tv juli 2010 (24:45).

Vist på tv juli 2010 (24:20).

English version: Jorden rundt med Galathea 3. Del 1. (24:50).

English version: Jorden rundt med Galathea 3. Del 2. (24:45).

English version: Jorden rundt med Galathea 3. Del 3. (24:20).

Galathea 3 med rigtig god forklaring på den naturvidenskabelige metode (25:20)

Om rensning af råsvovl ved vask, varmebehandling og destillation.

Om salpeterforekomsterne i det nordvestlige Indien (Bengalen). © Middelaldercentret Nyk. F.

Rekonstruktion af den gamle metode fra naturligt forekommende salpeter.

Om svovludvinding på Sicilien og Island.

Om sortkrudtets historie og dets tre bestanddele: salpeter, svovl og trækul.

Om svovl i vintønder og krudtfremstilling.

Naturlige svovlforekomster i vulkanske områder på Island (lyd mangler).

Om svovlproduktion ved udsmeltning på Sicilien.

Ellen Kirstine Lyhne undersøger roseobacter bakterien og Karen Marie Hilligsøe undersøger alger.

Niels Kristian Højerslev fortæller om satellitmålinger af Jordens temperatur: Moder Jord har febe