Lars Hoffmann Barfod | VG3

Lars Hoffmann Barfod

Lars Hoffmann Barfod, Tivolis tidligere fyrværkerimester, deltog i projektet: 'Svovl og salpeter til krudtfremstilling'.

Lars Hoffmann Barfod, Tivolis tidligere fyrværkerimester, og forfatter.

Lars Hoffmann Barfod, Tivolis tidligere fyrværkerimester og forfatter til bøgerne: 'Krudtets Historie i Norden' (fra 1992) og 'Fyrværkeriets historie i Norden: Fyrværkeri, Festligt, Flot – og Farligt' (fra 2005) holder også foredrag, se f.eks.

Foredrag gennem ARTE ved Lars Hoffmann Barfod.

Lars er født i 1943 på Tivolis gamle fyrværkerifabrik i Vallensbæk. Familien har lavet fyrværkeri i Danmark siden 1816. Lars har først arbejdet på familiens fyrværkerifabrik og har siden været fyrværkerimester i Tivoli fra 1974-2004. Lars har taget selvstudier i historie, kemi og sprog.

Lars har som sagt arbejde med fyrværkeri hele livet beskrevet bl.a. i Søndagsavisen

Om Lars Hoffmann Barfod, fyrværkerimester.

Projektet Svovl og salpeter til krudtfremstilling er beskrevet i bogen fra Dansk Ekspeditionsfond ’Galathea 3 2006-2007’.

Projects

Pages from nyhedsbrevjan07tilweb_img_7.jpg

Krudt og kugler: Svovl og salpeter til krudtfremstilling.

Videos

Calciumcarbonat (marmor) overhældes med fortyndet salpetersyre. Calciumcarbonaten opløses, der sker en gasudvikling (carbondioxid), og væsken er nu en opløsning af calciumnitrat.

Om svovludvinding på Sicilien og Island.

Om svovlproduktion ved udsmeltning på Sicilien.

Rekonstruktion af den gamle metode fra naturligt forekommende salpeter.

Om sortkrudtets historie og dets tre bestanddele: salpeter, svovl og trækul.

Stages