Indledning | VG3

Projecter »

Indledning

CO2-flux vil her sige at kulstof bevæger sig enten opad eller nedad.

co2-fig2.jpg

Den atmosfæriske koncentration af CO2 er steget over tid, men ikke så meget som man måske kunne forvente ud fra den antropogene CO2-udledning. Det skyldes verdenshavenes evne til at optage store mængder CO2. Optaget varierer rundt om på kloden, hvor kolde arktiske vande optager og varme vande afgiver CO2 eller er i ligevægt med atmosfærens CO2 koncentration. Generelt er der således en opadrettet flux i de ækvatoriale egne og en nedadrettet flux på de højere breddegrader (40-60° N og S).

Flux vil her sige at kulstof bevæger sig enten opad (det kaldes positiv flux, altså fra havet og op i atmosfæren) eller nedad (det kaldes negativ flux).

co2-fig2.jpg

Figuren viser den globale CO2-udveksling mellem hav og atmosfære over et år. Fluxberegningerne er baseret på en database med koncentrationer af CO2 målt under forskellige togter.

Kilde: Takahashi et al., 2002: Global sea-air CO2 flux based on climatological surface ocean pCO2, and seasonal biological and temperature effects. Deep-Sea Research II, 49, 1601-1622.