Observationer fra satellit | VG3

Projecter »

Observationer fra satellit

Der blev indsamlet satellitbilleder af havtemperatur, vind og alger mellem Nuuk og Azorerne.

SAR-wind-20060915-crop.jpg

I de seks dage som ekspeditionen var på vej fra Nuuk til Azorerne blev der indsamlet satellitbilleder fra området.

Havtemperatur målt fra satellit

sst-20060911.jpg

Der er produceret daglige kort af havtemperaturen sammensat fra forskellige satellitter med en resulterende rumlig opløsning på 5 km. Havtemperaturen den 11. sept. 2006 og den 17. sept. 2006 vises her. Klik på billederne og find små forskelle mellem dagene.
sst-20060917.jpg

En animation af havtemperaturen vises i ’Interaktive forskningskort’ med titlen 'Havtemperatur Nuuk til Azorerne'. Der indgår et havtemperaturkort fra hver af de 6 dage fra den 11. til 17. 9. 2006 i animationen, som dermed viser havtemperaturen set fra satellit, mens Vædderen sejlede i området. Temperaturen ses at variere fra dag til dag.

Flere animationer af havtemperaturen for Nordatlanten og andre dele af kloden vises her: Havtemperatur-animationer fra DMI. Du skal have installeret Google Earth for at se animationerne.

Satellitter observerer klodens temperatur dagligt. Se og hør om dette i videoklippet 'Satellite Eye'.

Se projektet 'Havtemperaturen' hvis du vil lære mere om havets temperatur og hvordan man måler den.

Vinden over havet målt fra satellit

Der er indsamlet globale vindkort fra satellit med en rumlig opløsning på 25 km fra QuikSCAT, men desværre mangler disse kort i arkivet i Satellite Eye i perioden fra den 11.-17. september 2006. Fra den 22. september 2006 er der et globalt vindkort.

vind-scat-20060922.jpg
Det ses at satellitten optager i baner rundt om jorden. Banerne er ca. 1800 km brede. I området mellem banerne er der ingen data. Derfor dette mønster.

sar-wind-overview.jpg

Vindkort baseret på radarmålinger fra satelliten Envisat er indsamlet fra området mellem Nuuk og Azorerne i perioden fra den 11.-17. september 2006. Der er i alt 4 billeder. Hvert af disse dækker et mindre område, ca. 400 km x 400 km. Det er høj-opløselige vindkort med en gridskala på ca. 1 km x 1km. I oversigtsbilledet vises positionen af de fire vindkort. Vindhastigheden aflæses i skalaen til venstre i billedet.
sar-wind-20060912.jpg

Vindkort fra den 12. sept. 2006 kl. 13.18 UTC nær Grønland.
sar-wind-20060914.jpg

Fra den 14. sept. 2006 kl. 00.11 UTC midt mellem Grønland og Azorerne.
SAR-wind-20060915.jpg

Fra den 15. sept. 2006 kl. 11.48 UTC ved Azorerne (høj vind fra sydvest).
sar-wind-20060917.jpg

Fra den 17. sept. 2006 kl. 23.42 UTC ved Azorerne (lav vind)

Et vindkort optages på få sekunder, så det er et snapshot på netop det tidspunkt hvor satellitten passerer. Det kan bemærkes at billederne ikke forstyrres af skyer. Mikrobølgerne, som radaren udsender og modtager, virker både dag og nat.

Mikrobølgerne går gennem skyer og regn til havets overflade. Her 'ser' radar sensoren de korteste bølger med bølgelængder omkring 5 cm. Sådanne småbølger er dannet af den lokale vind, og det er derfor muligt at bestemme vindens hastighed ud fra havoverfladens egenskaber.

Ugens billede af vinden ved Azorerne den 2. september 2006 viser læ bag de azoriske øer med en kraftig vind fra sydvest. Se Vinden ved Azorerne og lær lidt om teknikken bag.

Se projektet Vinden hvis du vil lære mere om teknikken bag vindkortlægning fra satellit.

Klorofylkoncentration målt fra satellit

Der er indsamlet tre klorofylbilleder fra Envisat MERIS fra denne etape; to ved Grønland og et ved Azorerne. Billederne har en rumlig opløsning på 200-500 m, dvs. det er høj-opløselige satellitbilleder. Havets koncentration af klorofyl fortæller om mængden af alger i vandet. Klorofylkoncentrationen kan estimeres ud fra satellitmålinger i det optiske spektrum. Vi arbejder altså med synligt lys, og billederne kan derfor kun optages om dagen. Skyer er synlige på denne type satellitbilleder. På de klorofylbilleder, der vises her på siden, er skyerne fjernet med en maske. Det giver nogle 'huller' i klorofylkortene.

Nuuk-MERIS-algekort-12 og 13 sep 2006.jpg

Klorofylkortene ved Grønland er optaget henholdsvis den 12. september 2006 kl. 14.51 UTC ved vestkysten og den 13. september 2006 kl. 14.24 UTC ved østkysten. Der ses ret lave koncentrationer i hele området (mørkeblå og lyseblå farver). I den nordvestlige del af kortet (nær logoet) er der en smule algevækst i billedet (gul og grøn). Bemærk at der var mange skyer i det vestlige billede, hvorimod der ingen skyer var i det østlige billede.

Det er skalaen til venstre i billedet i mg/m3 som skal aflæses for algekoncentrationen. (Den højre skala viser havtemperaturen i °C ballonerne observeret på Vædderen).

Azorerne-MERIS-algekort-17 sep 2006.jpg

Klorofylkort ved Azorerne er optaget af Envisat MERIS den 17. september 2006 kl. 12.14 UTC: Der er kun lidt skyer og få alger.

Se projektet Fytoplankton - set fra rummet hvis du vil lære mere om kortlægning af algevækst fra satellit.