Øvelser om CO2-udveksling | VG3

Projecter »

Øvelser om CO2-udveksling

Se på målinger af pCO2 fra Risø-DTU langs en del af Galathea-ruten (Nuuk-Azorerne).

pCO2 observationerne fra Risø-DTU samt målinger af vindhastighed, havtemperatur og saltholdighed kan ses i Excel arket her: pCO2 og skibsdata på strækningen Nuuk-Azorerne. Data er gemt hver halve time, og tiden er angivet med dato (ååååddmm) og klokkeslæt (ttmm).

Spørgsmål

  1. Lav plots af pCO2 i havvand og luft for strækningen Nuuk-Azorerne. Hvordan varierer pCO2?
  2. Beregn ΔpCO2 og lav et nyt plot med værdierne. Hvornår kan man forvente hhv. en nedadrettet og en opadrettet CO2-flux?
  3. Lav plots af andre parametre, der er målt i havet langs Galathea-ruten (f.eks. havtemperatur og saltholdighed). Hvilke parametre styrer CO2-koncentrationen i havet?

Udvælg nogle punkter på strækningen Nuuk-Azorerne og beregn CO2-fluxen ud fra pCO2-målinger og skibsdata. Du kan bruge Excel arket Wanninkhofs parameterisering af CO2-fluxe som hjælp til beregningerne. Se også faktaboksen om Wanninkhofs beregningsmetoder under 'Læsestof'.

Spørgsmål

  1. Hvilken forskel giver det, om man anvender vindhastighedsparametren U2 eller U3 i beregningen - ved lav vindhastighed? - ved høj vindhastighed?
  2. Hvornår har måleusikkerheder på vindhastigheden størst betydning?
  3. Hvorfor er der stor usikkerhed forbundet med målinger af vindens hastighed fra et skib?
  4. Sammenlign den årlige flux af CO2 (i enhed mol pr. m2) for forskellige punkter på strækningen Nuuk-Azorerne med fluxene fra Takahashi et al., 2002 under 'Læsestof'. Hvorfor må man forvente nogen forskel på fluxene?