Lise Lotte Sørensen | VG3

Lise Lotte Sørensen

CO2 målinger og modellering mellem luft og hav kloden rundt i Kulstofprojektet, ansvarlig for den atmosfæriske del.

Lise Lotte Sørensen er seniorforsker på DMU AU

Email lls@dmu.dk

Lotte Sørensen har koordineret de atmosfæriske målinger og målingerne af pCO2 i hav og luft i kulstofprojektet på Galathea 3. Lotte er til daglig seniorforsker i Afdelingen for atmosfærisk miljø (ATMI) ved Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) under Aarhus Universitet. Hun beskæftiger sig med hav-luft-udveksling af både gasser og partikler specielt i relation to klimaforskning. På Galathea 3 ser hun på udvekslingen af CO2 og partikler fra havet (havsprøjt). Hun forsker desuden i transport og dannelse af atmosfæriske partikler og deltager i øjeblikket i aktiviteter på Station Nord i Grønland.

Projektet Kulstofkredsløbet er beskrevet i bogen fra Dansk Ekspeditionsfond ’Galathea 3 2006-2007’.

Lise Lotte skrev weblog fra Galathea 3
http://www.risoe.dtu.dk/Research/sustainable_energy/energy_systems/proje...

Projects

co2-forside.jpg

CO2 udveksles mellem atmosfære og hav. Her kan du lære om hvordan og hvorfor.