Skibsdata mellem Nuuk og Azorerne. | VG3

Projecter »

Skibsdata mellem Nuuk og Azorerne.

Skibsdata blev indsamlet mens Vædderen sejlede fra Nuuk til Azorerne.

Nuuk-Azorene-temp-hav-11-til-17 sep 2006.jpg

Vædderen sejlede fra Nuuk til Azorerne på 6 dage fra den 11. til den 17. september 2006. Den typiske fart var 17 knob. Undervejs blev der indsamlet målinger af mange forskellige parametre, der samlet betegnes 'skibsdata'.

Nuuk-Azorene-temp-hav-11-til-17 sep 2006.jpg

Skibsdata omfatter blandt andet målinger af havets temperatur taget ved skibets vandindtag i 4 meters dybde. Ruten mellem Nuuk og Azorerne er vist her. Farvede balloner angiver havtemperaturen med tre timers mellemrum. På farveskalaen kan man se, at temperaturen stiger fra Nuuk til Azorerne.

Nuuk-temp-hav 11-17 sep 2006-zoom.jpg

Ved at zoome ind ved Grønland ses det at Vædderen på vej til Azorerne sejlede tæt ved kysten og ind i en enkelt fjord. Der var havtemperaturen lidt højere.
Azorerne-temp-hav-11-17 sep 2006 zoom.jpg

I havet omkring Azorerne var temperaturen nærmest konstant.

Herunder viser vi nogle af de parametre, der sammen med havtemperaturen blev målt undervejs på Galathea-ekspeditionen:

Dato og klokkeslæt (i UTC), positionen som bredde- og længdegrad og følgende fysiske parametre: temperaturen i luften og i havet, saltholdigheden i havet samt vindhastighed og vindretning.

Fra kl. 18.20 UTC den 11. september til kl. 20.15 UTC den 17. september er hver af disse parametre registreret i alt 1728 gange, hvilket svarer til én gang hvert 5. minut. Der er tale om gennemsnitsværdier af mange målinger indenfor hvert 5-minutters interval.

De udvalgte værdier kan hentes og ses i Excel arket her: Skibsdata mellem Nuuk og Azorerne i Excel